ليست قيمت روتر Router، اکسس پوینت میکروتیک MikroTik


قیمت روتر Router، اکسس پوینت های میکروتیک MikroTik

میکروتیک MikroTik
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
میکروتیک MikroTik hAP lite 7,100,000 7,500,000 6 ساعت پیش
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
میکروتیک MikroTik hEX RB750Gr3 16,500,000 19,300,000 6 ساعت پیش
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
میکروتیک MikroTik RB-750 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
میکروتیک MikroTik RB941 2nD TC قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 17,000,000 18,000,000 5 ساعت پیش
میکروتیک MikroTik SXTsq Lite5 14,000,000 14,000,000 6 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا