ليست قيمت فروش باکس و داک هارد ( جعبه مبدل ) اوریکو ORICO


اوریکو ORICO
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
اوریکو ORICO 2599US3 2.5 inch USB 3.0 1,320,000 1,320,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 6518S3 6,480,000 6,480,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 2139U3 2.5 inch USB 3.0 1,050,000 1,050,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 2538C3 2,420,000 2,420,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 2569S3 2.5 inch SATAIII USB3.0 1,170,000 1,170,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 2588US3 2.5 inch USB 3.0 1,350,000 1,400,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 2589S3 2.5 inch USB 3.0 1,890,000 1,900,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 3588US3 USB 3.0 3,510,000 3,590,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 6218US3 3,700,000 3,700,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 6628US3-C 10,370,000 10,370,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 6629S3 USB3.0 9,390,000 9,390,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 6629US3 USB3.0 8,100,000 8,100,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 6638US3-C 16,890,000 16,890,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 6828US3-C USB3.0 17,170,000 17,170,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 7688U3 3.5 inch USB3.0 3,500,000 3,500,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO 8628SUS3-C 14,330,000 14,330,000 2 روز پیش
اوریکو ORICO MSA-UC3 3,150,000 3,150,000 2 روز پیش