ليست قيمت رم DDR4 Memory زپلین Zeppelin


قیمت رم DDR4 Memory های زپلین Zeppelin

زپلین Zeppelin
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
زپلین Zeppelin 8Gb 2400MHz 7,490,000 7,490,000 1 روز پیش
زپلین Zeppelin 4Gb 2400MHz 4,500,000 6,000,000 41 دقیقه پیش
زپلین Zeppelin 8GB 2400MHz CL16 Single Channel 9,000,000 9,000,000 41 دقیقه پیش
زپلین Zeppelin Supra Gamer 16GB 3000MHz 17,650,000 17,650,000 1 روز پیش
زپلین Zeppelin Supra Gamer 32GB(2×16GB) 3200MHz 38,760,000 38,760,000 1 روز پیش