ليست قيمت رم DDR4 Memory کورسیر Corsair


قیمت رم DDR4 Memory های کورسیر Corsair

کورسیر Corsair
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
کورسیر Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB(16GB*2) 4000MHz 77,500,000 77,500,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB(16GB*2)3200MHz 57,800,000 57,800,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB 2400MHz 16,500,000 16,500,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16Gb 3200MHz 18,200,000 22,900,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB 3600MHz 21,500,000 23,490,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB 4000MHz 36,500,000 36,500,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB Dual 3000MHz 16,300,000 19,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 32GB Dual 2400MHz 35,500,000 35,500,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 32GB Dual 3200MHz 33,790,000 36,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 32GB(16GB*2) 4000MHz Dual Channel 67,800,000 67,800,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 64GB(32GB*2) 3200MHz Dual Channel 93,000,000 93,000,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 64GB(32GB*2) 3600MHz Dual Channel قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
کورسیر Corsair VENGEANCE LPX CMK8GX4M1E3200C16 8GB 3200MHz Single Channel 9,990,000 9,990,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance RGB 32GB 3200MHz 35,800,000 45,000,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance RGB PRO 16GB DDR4 3200MHz 22,490,000 39,000,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB 3600mhz 42,500,000 42,500,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB PRO 64GB 32GBx2 3200MHz 74,800,000 77,000,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB RS 3200MHZ 16GB Single Channel 20,900,000 20,900,000 12 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB RS 3200MHZ 8GB Single Channel 10,900,000 10,900,000 12 ساعت پیش