ليست قيمت رم DDR4 Memory کورسیر Corsair


قیمت رم DDR4 Memory های کورسیر Corsair

کورسیر Corsair
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
کورسیر Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB(16GB*2) 4000MHz 102,500,000 102,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB(16GB*2)3200MHz 58,300,000 58,300,000 1 روز پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB 2400MHz 17,900,000 19,300,000 1 روز پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16Gb 3200MHz 21,300,000 22,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB 3600MHz 23,490,000 23,490,000 1 روز پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB 4000MHz 38,900,000 38,900,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 16GB Dual 3000MHz 19,500,000 20,800,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 32GB Dual 2400MHz 39,500,000 39,500,000 1 روز پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 32GB Dual 3200MHz 35,900,000 41,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 32GB(16GB*2) 4000MHz Dual Channel 63,900,000 84,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 64GB(32GB*2) 3200MHz Dual Channel 93,700,000 93,700,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance LPX 64GB(32GB*2) 3600MHz Dual Channel 97,000,000 97,000,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE LPX CMK8GX4M1E3200C16 8GB 3200MHz Single Channel 11,190,000 11,190,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance RGB 16GB 3600MHz 26,300,000 26,300,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair Vengeance RGB 32GB 3200MHz 41,800,000 41,800,000 1 روز پیش
کورسیر Corsair Vengeance RGB PRO 16GB DDR4 3200MHz 25,200,000 42,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB PRO 64GB 32GBx2 3200MHz 85,500,000 92,500,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2E3200C16 32GB(16GB*2) 3200MHz قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB RS 3200MHZ 16GB Single Channel 24,200,000 24,200,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB RS 3200MHZ 8GB Single Channel 12,700,000 12,700,000 2 ساعت پیش
کورسیر Corsair VENGEANCE RGB RT 32GB(16GB*2)4600MHz 71,000,000 99,000,000 2 ساعت پیش