ليست قيمت کارت گرافیک - VGA بایوستار Biostar


قیمت کارت گرافیک - VGA های بایوستار Biostar

بایوستار Biostar
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
بایوستار Biostar GT730 2Gb DDR3 17,500,000 23,000,000 10 ساعت پیش
بایوستار Biostar AMD Radeon RX6600XT 8GB 126,000,000 126,000,000 8 ساعت پیش
بایوستار Biostar G210-1GB 8,190,000 9,000,000 8 ساعت پیش
بایوستار Biostar GT610 2Gb DDR3 10,490,000 12,000,000 8 ساعت پیش
بایوستار Biostar GT710 2GB 16,900,000 18,000,000 8 ساعت پیش
بایوستار Biostar GT730 4GB DDR3 23,990,000 24,990,000 8 ساعت پیش
بایوستار Biostar Radeon RX560 4GB 75,000,000 75,000,000 10 ساعت پیش
بایوستار Biostar VA5505RF41 RX550 4GB 55,000,000 55,000,000 10 ساعت پیش
بایوستار Biostar VN2103NHG6 - GT210 1Gb-DDR3 8,190,000 8,190,000 8 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا