ليست قيمت پردازنده سرور Server CPU اینتل Intel


قیمت پردازنده سرور Server CPU های اینتل Intel

اینتل Intel
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اینتل Intel Cascade Lake Xeon Gold 6248R 819,850,000 819,850,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel E5-2698V4 2.2GHZ 50MB 135W 160,000,000 160,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Nehalem X3470 9,950,000 9,950,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2603 V4 1.7 GHz 85W 22,500,000 22,500,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 2.0Ghz 3,800,000 5,990,000 5 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v2 4,000,000 6,500,000 5 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v3 6,600,000 9,490,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v4 31,000,000 37,950,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2623 v4 34,000,000 34,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2630 v2 6,000,000 6,000,000 5 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2630 v4 25MB 2.20 GHz 40,000,000 40,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2637 v4 44,000,000 44,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2640 v3 45,000,000 45,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel XEON E5-2643V4 3.4GHZ 20MB 135W 47,000,000 47,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2650 v2 8,490,000 17,000,000 5 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2650 v3 12,000,000 18,950,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v2 10,800,000 10,800,000 1 روز پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v3 26,000,000 26,000,000 1 روز پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v4 35M 2.00GHz 75,000,000 75,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2667 v3 20M 3.20 GHz 38,950,000 38,950,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel XEON E5-2667V4 3.2GHZ 25MB 135W 87,000,000 87,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 2.7Ghz 18,000,000 38,950,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 v2 22,000,000 22,000,000 1 روز پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 v3 33,950,000 90,000,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2683 v4 40M 2.10 GHz 95,000,000 95,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2687W v4 105,000,000 105,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2690 v2 26,950,000 26,950,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2690 v3 39,980,000 39,980,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2690 v4 2.60 GHz 35MB 125,000,000 125,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2695 v4 2.10GHz 45MB 135,000,000 135,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2697 V2 33,980,000 33,980,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2697 v4 145,000,000 150,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2699 v3 134,950,000 134,950,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2699 v4 219,900,000 219,900,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Gold 6152 394,930,000 394,930,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8180 819,850,000 819,850,000 9 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8253 1,450,000,000 1,450,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8260 1,540,000,000 1,540,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8268 1,640,000,000 1,640,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8270 1,700,000,000 1,700,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8280 1,990,000,000 2,020,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2608L v4 25,000,000 25,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2628L v4 35,000,000 35,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2648L v4 48,000,000 48,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2658 v4 56,000,000 56,000,000 10 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon X5690 6-Core 20,500,000 20,500,000 4 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon-Platinum 8276 1,800,000,000 1,800,000,000 10 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا