ليست قيمت پردازنده سرور Server CPU اینتل Intel


قیمت پردازنده سرور Server CPU های اینتل Intel

اینتل Intel
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اینتل Intel E5-2698V4 2.2GHZ 50MB 135W 160,000,000 160,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2603 V4 1.7 GHz 85W 22,500,000 22,500,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2609 v2 25,000,000 25,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 2.0Ghz 3,800,000 3,800,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v2 3,800,000 6,500,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v3 6,600,000 6,600,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v4 33,500,000 33,500,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2623 v4 34,000,000 34,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2630 v2 6,000,000 6,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2630 v4 25MB 2.20 GHz 40,000,000 40,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2637 v4 44,000,000 44,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2640 v3 45,000,000 45,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel XEON E5-2643V4 3.4GHZ 20MB 135W 47,000,000 47,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2650 v2 17,000,000 17,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2650 v3 12,000,000 12,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v2 10,800,000 10,800,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v3 26,000,000 26,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v4 35M 2.00GHz 75,000,000 75,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel XEON E5-2667V4 3.2GHZ 25MB 135W 87,000,000 87,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 2.7Ghz 17,500,000 17,500,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 v2 21,000,000 21,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 v3 35,000,000 90,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2683 v4 40M 2.10 GHz 95,000,000 95,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2687W v4 105,000,000 105,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2690 v4 2.60 GHz 35MB 125,000,000 125,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2695 v4 2.10GHz 45MB 135,000,000 135,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2697 v4 145,000,000 150,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2699 v4 195,000,000 195,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8253 1,450,000,000 1,450,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8260 1,540,000,000 1,540,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8268 1,640,000,000 1,640,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8270 1,700,000,000 1,700,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8280 1,990,000,000 2,020,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2608L v4 25,000,000 25,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2628L v4 35,000,000 35,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2648L v4 48,000,000 48,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2658 v4 56,000,000 56,000,000 14 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon X5690 6-Core 20,500,000 20,500,000 21 دقیقه پیش
اینتل Intel Xeon-Platinum 8276 1,800,000,000 1,850,000,000 14 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا