قیمت خرید: کیت مایع خنک کننده چیپست، CPU/GPU


به روز رسانی: 10 ساعت پیش
26,160,000 ریال
26,160,000 ریال
امتیاز:
به روز رسانی: 10 ساعت پیش
26,420,000 ریال
26,800,000 ریال
امتیاز: