لیست قیمت محصولات برند وسترن دیجیتال Western Digitalکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud 8TB 15,850,000 16,950,000 11 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud EX2 Ultra 4TB 15,000,000 15,000,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud EX2 Ultra EESN 16TB 37,000,000 43,000,000 11 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud EX4100 4-Bay 24TB 57,000,000 67,000,000 8 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud Pro PR4100 4-Bay 24TB 61,500,000 61,500,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital BLUE 1TB 11,600,000 11,890,000 3 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Blue SATA3 1TB 13,300,000 13,300,000 11 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Blue SATA3 250GB 3,630,000 5,490,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Blue SATA3 500GB 6,800,000 7,200,000 11 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital GREEN 120GB 2,300,000 2,500,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital GREEN 240GB 3,450,000 3,600,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Green SATA3 120GB 2,490,000 2,490,000 11 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Green SATA3 240GB 3,540,000 3,600,000 11 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital My Net N900 Central 2Tb 6,450,000 6,550,000 2 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital Digital My Cloud 2Tb 5,200,000 5,200,000 3 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Elements 1Tb 2,300,000 2,490,000 4 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Elements SE 1TB 2.5" USB3.0 2,480,000 2,600,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book 4Tb 5,750,000 6,200,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital my book 6 WDBFJK0060HBK 6TB USB 3.0 8,350,000 8,600,000 13 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book 8TB Desktop 13,300,000 14,200,000 13 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Essential 3TB USB 3.0 4,650,000 4,750,000 4 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Studio 3TB 4,500,000 4,500,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Studio II 4Tb 5,750,000 5,750,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book USB3.0 4TB 5,800,000 5,800,000 4 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud Home 8TB 16,950,000 16,950,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital my passport ultra 1TB 2,350,000 2,900,000 11 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Passport WDBYFT0020B 2TB 3,580,000 3,770,000 11 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Passport WDBYFT0030B 3TB 4,890,000 4,890,000 3 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Passport WDBYNN0010B 1TB 2,350,000 2,700,000 46 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital MyPassport 2TB USB 3.0 3,730,000 3,760,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD 2TB My Passport Wireless Pro Portable 8,090,000 8,090,000 3 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD 3 Tb for My Cloud WDBCTL0030HWT-EESN 5,750,000 6,700,000 3 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD 4Tb My Cloud WDBCTL0040HWT-EESN 6,950,000 8,300,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Elements 2TB Desktop 3,350,000 3,500,000 4 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WDBYFT0040B My Passport 4TB 6,800,000 7,000,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital 8TbWDBUPB0080JSL My Book Duo 8Tb 29,900,000 29,900,000 6 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital Black Series 1Tb 64Mb 3,150,000 3,300,000 46 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Black Series 2Tb 64Mb 4,950,000 5,200,000 46 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Black Series 4Tb 64Mb 7,900,000 8,300,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Blue WD30EZRZ 3Tb 3,900,000 3,900,000 47 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Blue WD60EZRZ 6Tb 8,690,000 8,690,000 14 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Black 1TB 3,150,000 3,150,000 46 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Black 2Tb 5,090,000 5,200,000 50 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue 2TB WD20EZRZ 2,200,000 2,950,000 8 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue 4TB 4,990,000 5,100,000 8 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue 500Gb 950,000 1,050,000 47 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue SATA 250Gb 730,000 730,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue320Gb 720,000 1,000,000 23 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Green 500Gb 930,000 1,090,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Cavier Black 1.0 TB 3,200,000 3,220,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Gold 8TB-WD8002FRYZ 23,990,000 24,400,000 3 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Nas Red Pro 6TB 11,000,000 12,500,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance Edition 4TB 64MB Cache 5,350,000 6,450,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance Edition 6TB 64MB 9,400,000 9,990,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD10PURX 1Tb 8 Bay 1,990,000 2,480,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD30PURX 3Tb 8 Bay 3,790,000 4,500,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD40PURX 4Tb 8 Bay 5,240,000 6,450,000 47 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD60PURX 6Tb 8 Bay 9,000,000 9,950,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple WD80PUZX 8Tb 11,900,000 12,550,000 8 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital RE Gold 10TB 26,000,000 27,000,000 13 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital RE Gold 6TB 16,500,000 18,500,000 2 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital RE SAS 4TB 15,400,000 15,400,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital RE WD2000FYYZ 2Tb 7,500,000 7,500,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red 1Tb 2,530,000 2,850,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red Edition 10TB 17,300,000 19,250,000 13 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red Edition 4TB 64MB Cache 6,250,000 6,250,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red Edition 6TB 9,200,000 13,200,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red Edition 8T 13,000,000 14,550,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red Pro 8TB NAS 16,600,000 17,900,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red WD20EFRX 2TB 3,480,000 3,850,000 4 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red WD30EFRX 3TB 5,100,000 5,700,000 14 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD 2Tb-Green 2,850,000 2,850,000 1 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Blue 4TB 64MB Buffer HDD 4,980,000 5,030,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Blue WD10EZEX 1Tb 1,870,000 2,250,000 8 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Purple WD20PURX 2Tb 3,100,000 3,450,000 6 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Red WD40EFRX 4Tb NAS 6,390,000 6,390,000 3 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD2001FFSX Red Pro 2Tb NAS 6,690,000 7,450,000 8 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD4001FFSX Red Pro 4Tb NAS 12,190,000 12,430,000 8 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD60EFRX 6TB 8 Bay NAS 9,350,000 9,350,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital WD Dual Drive 120 Gb SSD + 1 Tb WD1001X06XDTL 8,650,000 8,650,000 1 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD10JPCX BLUE 1TB 2,450,000 2,450,000 1 ساعت پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.
‌گزیده اخبار روز
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.