لیست قیمت محصولات دی لینک D-Linkکالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DSL-30CF 290,000 550,000 35 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DCS-2310L 11,000,000 11,000,000 3 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DUB-H4 5,050,000 5,490,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DUB-1341 4-Port 5,260,000 5,260,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DUB-H7 6,400,000 7,800,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DUB-M530 5 port 12,100,000 12,100,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DUB-M910 9port 19,250,000 19,750,000 50 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DAP - 2360 32,000,000 32,000,000 31 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link AC1200 DWR-957M 38,000,000 38,000,000 1 روز پیش
دی لینک D-Link DAP-1360 6,500,000 7,900,000 51 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 13,500,000 13,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DIR-508L Wireless SharePort Go II and Charger 82,000,000 82,000,000 30 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DIR-612 4,160,000 4,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DIR-650IN 5,300,000 5,300,000 1 روز پیش
دی لینک D-Link DIR-806A AC750 7,800,000 14,000,000 51 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 7,190,000 8,750,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DIR-825M 10,700,000 10,700,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 23,500,000 23,500,000 31 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 3,930,000 6,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DMC-300SC 8,400,000 8,400,000 28 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link Combo KVM-440 53,500,000 57,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link COMBO KVM-450 136,680,000 136,680,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DKVM-210H 13,350,000 14,740,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DKVM-410H 4Port 23,900,000 24,700,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DKVM-4U 14,500,000 17,450,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link KVM-121 15,500,000 15,500,000 6 ساعت پیش
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 14,900,000 15,550,000 6 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 7,750,000 9,500,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,000,000 11,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 22,500,000 22,500,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DES - 3200 - 26 24Port 2Layer 57,110,000 57,110,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1005A 1,800,000 1,800,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DES-1005C 5-Port 10/100Mbps Unmanaged 1,950,000 2,490,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1008A 2,100,000 3,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,140,000 2,600,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 6,200,000 7,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1024A 24-PORT 21,000,000 21,000,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1024R+ 24Port Rack Mount 10,600,000 11,050,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DES-1026G 24 Port 13,200,000 15,900,000 50 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 2,900,000 4,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 26,500,000 26,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,550,000 4,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 27,000,000 28,200,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DES-1210-52 48Port 54,500,000 54,500,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,650,000 5,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,600,000 7,950,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 14,800,000 21,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGS-1016D 17,000,000 17,000,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 17,100,000 29,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 5,750,000 6,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGS-1100-05 9,300,000 9,300,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DGS-1100-08 8Port 25,300,000 25,300,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 22,150,000 48,000,000 31 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DES-1008PA 8-PORT 14,700,000 14,700,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DES-F1006P-E 6Port 15,700,000 15,700,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DES-F1010P-E 24,200,000 24,200,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DES-F1016P-E 16Port 35,100,000 35,100,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DGS-1005P 13,900,000 13,900,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 27,300,000 38,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 16,700,000 19,900,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGS-1100-26MP 26-Port 110,000,000 110,000,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 78,500,000 110,000,000 28 روز پیش
دی لینک D-Link DSS-100E-18P 18Port Unmanaged 36,400,000 36,400,000 3 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DKVM-CB 1,520,000 1,580,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DKVM-CU 1,650,000 2,700,000 31 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 5,200,000 5,200,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DGE-528T 3,320,000 3,600,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWA-582 11,000,000 11,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link Wireless AC Dual Band Wireless AC Dual Band 4,800,000 4,800,000 51 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 4,000,000 5,300,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWA-121 1,800,000 1,900,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWA-131 2,290,000 2,860,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 6,500,000 6,500,000 31 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DMC-300MSC-2 9,400,000 9,400,000 2 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DUB‑V120 6,800,000 6,800,000 3 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DSL-124 4,540,000 6,300,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DSL-124 N300 4,790,000 5,150,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DSL-224 N300 6,400,000 9,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DSL-224 New VDSL2 and ADSL2 Plus 6,450,000 6,450,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DSL-2740 7,300,000 7,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DSL-2740U 4,400,000 12,000,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DSL-2750U 6,000,000 6,690,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DSL-2790U 11,000,000 11,000,000 3 ساعت پیش
دی لینک D-Link DSL-2890AL 45,000,000 45,000,000 3 ماه و 6 روز پیش
دی لینک D-Link DWR-921 4G سیمکارتی 20,500,000 20,500,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWR-M920 Wireless LTE 14,420,000 16,500,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی سیم کارت خور 17,400,000 22,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link رومیزی DWR-M960 16,050,000 16,050,000 4 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DWR-910 8,450,000 9,700,000 35 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دی لینک D-Link DWR-932M 11,900,000 19,500,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWR-930M 10,100,000 12,300,000 35 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWR-932C 12,700,000 14,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link DWR-M961 رومیزی 38,500,000 39,000,000 31 دقیقه پیش
دی لینک D-Link LTE DWR-933 28,900,000 30,000,000 31 دقیقه پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/03/02
در حالی که دستگاه‌های بسیار کمی در بازار از فناوری Wi-Fi 6 پشتیبانی می‌کنند، مدیاتک از دو تراشه Filogic جدید با پشتیبانی از فناوری نسل بعد یعنی Wi-Fi 7 برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها رونمایی کرد.
1401/02/12
محققان ژاپنی روش جدیدی برای تولید انبوه ویفرهای 5 سانتی‌متری از جنس الماس ابداع کرده‌اند که می‌تواند برای حافظه کوانتومی استفاده شود.
1401/02/10
مدل ۲۰۲۲ تلویزیون هوشمند ردمی A75 که از نمایشگر ۷۵ اینچ 4K استفاده می‌کند، رونمایی شد. شیائومی این تلویزیون را با قیمت تقریباً ۵۲۰ دلار به بازار می‌فرستد.
1401/02/04
نام‌های تجاری جدید سامسونگ به تولید گجتی اشاره می‌کنند که احتمالاً متکی‌بر واقعیت گسترده خواهد بود. مدتی قبل شاهد اشاره‌ی غیرمستقیم به این گجت بودیم.
1401/01/30
جارو هایی با عملکرد دوگانه جارو کردن و تی کشیدن این روز ها بسیار رایج هستند، اما اگر از یکی از آن‌ ها استفاده کرده‌ باشید حتما می دانید که کیفیت بالایی ندارند و همانند یک تی دستی کار می کند.
1401/01/30
در آستانه فصل گرما، سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری که تابستان امسال را بدون خاموشی پشت سر خواهیم گذاشت از عدم انتشار جدول خاموشی‌های ناشی از کمبود برق خبر داد.
1401/01/27
توییتر دیروز در اطلاعیه‌ای در واکنش به پیشنهاد 43 میلیارد دلاری ایلان ماسک برای خرید این شرکت اعلام کرد که به مدت یک سال استفاده از استراتژی «قرص سمی» (Poison Pill) را در پیش خواهد گرفت.
1401/01/23
ویوو پد، تبلتی مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ کوالکام است که از نمایشگر ۱۲۰ هرتز ۱۱ اینچ استفاده می‌کند و با قیمت پایه‌ی ۳۹۰ دلار به بازار عرضه می‌شود.
1401/01/22
توییتر تلگرام گزارش‌های جدید حاکی از آن است که دوربین‌ جدید ۵۰ مگاپیکسلی IMX866 سونی در شرایط کم‌نور، عملکرد بهتری نسبت به نسل قبلی خود ارائه خواهد کرد.
1401/01/22
شیائومی از جمله شرکت‌های شناخته‌شده حوزه فناوری است که محصولات غیر هوشمند زیادی هم روانه بازار کرده است.
‌گزیده اخبار روز
1401/03/02
دانشمندان می‌گویند ممکن است جهان آینه‌ای به موازات و متقارن با جهان ما وجود داشته باشد که قابل رویت نیست و تنها از طریق گرانش می‌توان وجود آن را ثابت کرد.
1401/03/02
آن‌طور که AMD ادعا می‌کند پردازنده‌های سری Ryzen 7000 در برخی سناریوهای خاص تا ۳۱ درصد قوی‌تر از پردازنده‌ی پرچم‌دار Intel Core i9-12900K ظاهر می‌شوند.
1401/03/02
در حالی که دستگاه‌های بسیار کمی در بازار از فناوری Wi-Fi 6 پشتیبانی می‌کنند، مدیاتک از دو تراشه Filogic جدید با پشتیبانی از فناوری نسل بعد یعنی Wi-Fi 7 برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها رونمایی کرد.
1401/03/02
مایکروویو هوشمند پاناسونیک با دستیار صوتی الکسا اولین بار در اوایل ژانویه در نمایشگاه CES 2022 رونمایی شد. مایکروویو رومیزی اینورتر هوشمند پاناسونیک را می‌ توان به یک صفحه نمایش هوشمند مجهز به الکسا متصل کرد و ...
1401/03/01
BOE چین از اولین صفحه نمایشگر QLED با کیفیت 8K رونمایی کرده است. این نوع صفحه نمایش را می توان در اندازه 55 اینچی با استفاده از چاپ جوهرافشان تولید کرد.
1401/03/01
پس از ممنوعیت موقت و یک هفته‌ای ثبت سفارش آیفون، اکنون خبر از تغییر اولویت‌بندی این گوشی‌ها به گروه کالایی 27 به گوش می‌رسد.
1401/02/31
قیمت دلار در معاملات پشت خطی بالای مرز مقاومتی قرار گرفت که می تواند نشانه صعود در بازار امروز باش اما عده ای از معامله گران با برجسته کردن احتمال شروع مذاکرات برجام در صدد کاهش قیمت دلار بودند.
1401/02/31
براساس گزارش «IDC»، گوگل با رشد فروش 380 درصدی و در واقع فروش یک میلیون و ششصد هزار گوشی پیکسل در آغاز سال 2022 برای اولین بار در بین پنجم برند بزرگ موبایل در بازار بریتانیا قرار گرفت.
1401/02/31
کوالکام به تازگی از یک محصول مرجع جدید برای عینک های هوشمند واقعیت افزوده رونمایی کرده که Smart Viewer نام دارد و قرار است در ساخت دستگاه‌های مشابه به تولیدکنندگان سخت‌افزار کمک کند.
1401/02/31
منابعی آگاه می‌گویند به‌دلیل اقدام خودسرانه‌ی BOE برای تغییر مشخصات نمایشگر OLED آیفون 13، اپل قصد دارد این شرکت را از فهرست تأمین‌کنندگان نمایشگر آیفون 14 حذف کند.