لیست قیمت محصولات اینتل Intelکالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
اینتل Intel LGA 1155 1,100,000 1,300,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel LGA775 ORG 1,850,000 1,850,000 17 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
اینتل Intel Cascade Lake Xeon Gold 6248R 820,000,000 820,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel E5-2698V4 2.2GHZ 50MB 135W 160,000,000 160,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2603 V4 1.7 GHz 85W 22,500,000 22,500,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2609 v2 25,000,000 25,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 2.0Ghz 3,800,000 3,800,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v2 3,800,000 6,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v3 6,600,000 9,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2620 v4 33,500,000 38,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2623 v4 34,000,000 34,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2630 v2 6,000,000 6,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2630 v4 25MB 2.20 GHz 40,000,000 40,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2637 v4 44,000,000 44,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2640 v3 45,000,000 45,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel XEON E5-2643V4 3.4GHZ 20MB 135W 47,000,000 47,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2650 v2 8,500,000 17,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2650 v3 12,000,000 19,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v2 10,800,000 10,800,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v3 26,000,000 26,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2660 v4 35M 2.00GHz 75,000,000 75,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2667 v3 20M 3.20 GHz 39,000,000 39,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel XEON E5-2667V4 3.2GHZ 25MB 135W 87,000,000 87,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 2.7Ghz 17,500,000 39,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 v2 21,000,000 21,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2680 v3 34,000,000 90,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2683 v4 40M 2.10 GHz 95,000,000 95,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2687W v4 105,000,000 105,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2690 v2 27,000,000 27,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2690 v3 40,000,000 40,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2690 v4 2.60 GHz 35MB 125,000,000 125,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2695 v4 2.10GHz 45MB 135,000,000 135,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2697 V2 34,000,000 34,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2697 v4 145,000,000 150,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2699 v3 135,000,000 135,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2699 v4 195,000,000 220,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Gold 6152 295,000,000 295,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8180 820,000,000 820,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8253 1,450,000,000 1,450,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8260 1,540,000,000 1,540,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8268 1,640,000,000 1,640,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8270 1,700,000,000 1,700,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8280 1,990,000,000 2,120,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2608L v4 25,000,000 25,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2628L v4 35,000,000 35,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2648L v4 48,000,000 48,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Processor E5-2658 v4 56,000,000 56,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon X5690 6-Core 20,500,000 20,500,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon-Platinum 8276 1,800,000,000 1,800,000,000 20 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
اینتل Intel Core i5-6500 Skylake 16,900,000 18,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel 4170 LGA 1150 I3 11,150,000 11,150,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Cascade Lake Core i9-10900X 175,000,000 175,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel CELERON G4930 3.2GHZ 13,350,000 13,350,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Celeron G5905 3.5GHz LGA 1200 Comet Lake 12,900,000 14,700,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Celeron G6900 3.4GHz 16,000,000 18,350,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Comet Lake Core i3-10100 31,500,000 37,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Comet Lake Core i7-11700 97,000,000 101,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-3470 6M Cache 5,990,000 26,950,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Duo E8400 - 3.00GHz 880,000 1,100,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 Quad Core Processor - 2.40 GHz 1,690,000 1,950,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Quad Q8300 - 2.50 GHz 2,200,000 2,200,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Quad Q8400 - 2.66 Ghz 2,190,000 12,290,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Quad Q9300 - 2.50 GHz 3,100,000 3,100,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Quad Q9400 - 2.66 GHz 2,800,000 50,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Quad Q9450 5,490,000 7,850,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core 2 Quad Q9550 - 2.83 GHz 4,950,000 6,700,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3 2100 3MB 3.10 GHz 3,250,000 3,350,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3 2120 3MB 3.30GHz 3,350,000 4,400,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3 10100F 3.60MHZ 20,750,000 24,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3 7100 Kaby Lake 18,800,000 20,450,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3 9100F Coffee Lake 3.6GHz LGA 1151 28,300,000 32,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3 9350KF 4.60 GHZ 38,700,000 38,700,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3-10105F 3.7GHz 23,300,000 34,500,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3-12100 36,500,000 44,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3-3220 4,190,000 5,800,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3-4130 Haswell 3.4GHz 6,500,000 6,750,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3-4150 Haswell Dual-Core 3.5GHz 6,890,000 8,050,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3-8100 29,350,000 29,600,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i3-9100 Coffee Lake 27,900,000 42,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 10400F Comet Lake10th 35,500,000 38,700,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 2400 3.1~3.4GHz 5,350,000 7,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 2500 3.3~3.7GHz 5,890,000 6,700,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 4670 Haswell 3.4GHz 9,950,000 9,990,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 4670K Haswell 3.4GHz 18,900,000 18,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 7400 Kaby Lake 27,000,000 32,200,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 7500 Kaby Lake 27,000,000 34,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5 9600KF 3.70GHz LGA 1151 44,900,000 49,300,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-10400 47,790,000 49,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-10500 3.10GHz 60,000,000 60,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-10600KF BOX 76,800,000 76,800,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-11400F 49,500,000 49,800,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-11600K 85,500,000 89,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-12400 53,500,000 57,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-12600KF 3.70GHz 89,800,000 94,200,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-3570 6,890,000 8,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-4570 Haswell 3.2GHz 8,590,000 11,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY 8,890,000 11,200,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-6400 Skylake 17,500,000 24,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-6600 Skylake 18,750,000 18,750,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-7600K Kaby Lake 29,950,000 29,950,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-8400 9M Cache 38,500,000 45,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-8500 Coffee Lake 39,900,000 41,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-8600K 44,500,000 44,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-9400 Tray 2.9GHZ 47,300,000 47,300,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-9400F 34,000,000 47,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i5-9500 3.0GHz 45,750,000 45,750,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7 - 2600K 3.4~3.8 GHz 12,500,000 18,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7 12700KF 3.60GHZ 135,000,000 135,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7 3770S 3.1GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY 14,800,000 16,900,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7 4770K 3.5GHz 20,900,000 20,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7 7700K 4.2GHz 8MB Cache 74,500,000 74,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel CORE I7 9700 3.00GHZ 81,000,000 81,500,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-10700 2.90GHz 75,200,000 80,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-10700K 3.80GHz 101,500,000 102,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-10700KF Processor 3.8GHz 100,700,000 100,700,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-12700 4.90GHz 103,700,000 103,700,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-12700K 2.7GHz 136,000,000 136,500,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-2600 Sandy Bridge 3.4MHZ 12,750,000 12,750,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-3770 14,800,000 15,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-4770 3.9GHz 21,800,000 21,800,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel core i7-4790K 8MB Cache 40,500,000 40,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-6700 Skylake 35,000,000 42,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-6700K 8M Skylake 52,500,000 52,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-8700 3.2Gh 65,000,000 79,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-8700K 3.7Gh 12Mb Cache 74,000,000 83,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i7-9700F 74,750,000 74,750,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i9 12900K Alder Lake 2.40GHZ 180,000,000 187,500,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Core i9-10900F 2.80GHz 104,500,010 120,750,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i9-10900K 120,500,000 131,750,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core i9-11900K Processor 5.30 GHz 108,700,000 130,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core2 Quad Q9650 3.0GHz 12MB 8,500,000 8,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Core™2 Quad Q8200 1,990,000 1,990,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel E8500 Core2 Duo 1,500,000 1,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel G1840 2,200,000 2,200,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel G2020 750,000 1,290,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel G4560 3.5GHz 17,450,000 17,450,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Haswell G3250 2,590,000 4,200,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Haswell i7-4790 LGA 1150 22,350,000 24,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel i3-3240 LGA 1155 4,390,000 5,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel i3-4160 LGA 1150 6,990,000 9,200,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel i5-10600K Avengers Comet Lake 77,500,000 77,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel i5-11400 4.40GHz 54,500,000 57,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel i5-4460 LGA 1150 9,650,000 9,650,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel i5-4690 LGA 1150 11,500,000 11,500,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel i7-11700K 5.0GHz 117,500,000 125,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel i7-12700 4.7GHz 103,000,000 103,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel i7-12700K 3.60GHz 136,000,000 136,000,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Kaby Lake Core I7-7700 74,500,000 74,500,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G2030 850,000 850,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G3220 2,300,000 3,200,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G3240 2,490,000 3,700,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G4400 Skylake Dual-Core 3.3 GHz 5,750,000 12,300,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel PENTIUM G4500 3.5GHZ 12,500,000 12,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G4560T 2.9GHz Kaby Lake 13,900,000 13,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G620 3M Cache 2.60 GHz 750,000 1,350,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G630 2.70Ghz 750,000 750,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G640 1,650,000 1,650,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium G840 3M Cache 2.80 GHz 890,000 890,000 21 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium Gold G5400 2 Core 3.7GHz 17,300,000 19,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel PENTIUM GOLD G5420 3.8GHZ 22,900,000 23,900,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium Gold G5620 BOX 20,350,000 20,350,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium Gold G6400 Skylake 15,500,000 108,500,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium Gold G6405 4.10GHz 15,700,000 20,500,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Pentium Gold G7400 3.7GHz 20,350,000 20,350,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Skylake Core i3-6100 12,700,000 17,950,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5 2650 v4 30MB Cache 39,000,000 52,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5 2695 v3 3.3GHz 35MB Cache 33,000,000 33,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon E5-2630L v3 19,000,000 38,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Gold 6146 3.20 MHZ 360,000,000 360,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Platinum 8256 3.80MHZ 1,480,000,000 1,480,000,000 20 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon Silver 4210 FCLGA3647 2.20GHz 117,000,000 117,000,000 17 ساعت پیش
اینتل Intel Xeon-Platinum 8358 2.6GHz 199,999,990 199,999,990 20 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
اینتل Intel Pro-1000 PWLA8390MT 4,950,000 4,950,000 2 روز پیش
اینتل Intel Pro-1000 PWLA8490MT 8,300,000 8,300,000 2 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
اینتل Intel EXPI9301CT Gigabit CT 10,900,000 10,900,000 2 ماه و 3 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
اینتل Intel NUC KIT NUC8I7BEH Core i7 32GB Intel 195,000,000 195,000,000 21 ساعت پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/06/30
کنفرانس دیشب انویدیا فقط محدود به معرفی کارت گرافیک‌های RTX 4090 و RTX 4080 نبود. این شرکت همچنین از چیپست جدیدی به نام Drive Thor رونمایی کرد که با جدیدترین پیشرفت‌های گرافیکی و پردازشی برای صنعت خودرو طراحی شده و می‌تواند 2000 ترافلاپس توان ارائه کند.
1401/06/27
پژوهشگران در مطالعه‌ای می‌گویند مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده مثل چیپس و بستنی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
1401/06/27
ال‌جی الکترونیکس (LG) بار دیگر برتری خود را در سطح جهانی در فن‌آوری شبکه‌ی موبایل به اثبات رسانده و ارسال و دریافت بیسیم داده‌های 6GTHz را در بازه‌ی فرکانسی بین 155 تا 175 گیگا هرتز و در فضایی باز از فاصله‌ای بیش از 320 متر با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.
1401/06/23
انتظار می‌رود سال آینده بسیاری از تراشه‌های پرچمدار موبایل با لیتوگرافی 3 نانومتری ساخته شوند و حالا گزارشی جدید مدعی شده که چیپ M3 برای مک‌ها و همچنین A17 Bionic برای مدل‌های پرو آیفون 15 ...
1401/06/23
اپل به منظور رفع چند آسیب‌پذیری که سیستم‌عامل‌های iOS ،macOS و iPad OS را تحت تأثیر قرار داده بودند، پچ امنیتی جدیدی را منتشر کرد.
‌گزیده اخبار روز
1401/07/05
سامسونگ با همکاریِ یکی از شرکت‌های مالی، سرویس کارت اعتباری معرفی کرده است. این سرویس به‌زودی در هند در‌دسترس قرار می‌گیرد.
1401/07/05
کاربران واتس‌اپ با این قابلیت جدید، از طریق دریافت یک لینک به راحتی به جلسات آنلاین با فرمت تماس صوتی یا تصویری گروهی ملحق می‌شوند.
1401/07/04
سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند در خردادماه و آذرماه دو مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. خودروسازان در اردیبهشت ماه به طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را حدود 9 درصد افزایش دادند. آذرماه بعد ...
1401/07/04
یخچال فریزر Mijia شیائومی از نوع 4 درب بوده که با ظرفیت 430 لیتر روانه بازار لوازم خانگی چین شد.
1401/07/04
ایلان ماسک در توییتی اعلام کرده که اسپیس ایکس تا به امروز بیش از 1 میلیون ترمینال برای اینترنت ماهواره ای استارلینک تولید کرده است.
1401/07/04
رندرهای فاش‌شده نشان می‌دهند گوشی اقتصادی Oppo A17 در پنل پشتی طراحی مدرنی دارد و به دوربین دوگانه مجهز است.
1401/07/04
به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران با نصب iOS 16 با مشکل مصرف بیش‌از حد باتری مواجه شده‌اند.
1401/07/02
با وجود این تغییر جدید، استوری‌هایی با مدت زمان 60 ثانیه، دیگر به چند کلیپ متفاوت تبدیل نخواهند شد.
1401/07/02
پس از جدی شدن ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران، سایت این شرکت روی اکثر اپراتورهای همراه و ثابت فیلتر شده است.
1401/07/02
ریزر از مدل ارزان‌قیمت ساندبار Leviathan V2 با نام Leviathan V2 X رونمایی کرد. این محصول با پشتیبانی از سیستم نورپردازی RGB، مشخصات فنی رده‌پایین‌تر نسبت به مدل اصلی و قیمت زیر ۱۰۰ دلار به‌فروش خواهد رسید.