لیست قیمت محصولات لنوو Lenovo



کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo A3000 2,300,000 2,300,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo A5000 L12D1P31 2,300,000 2,300,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo B470 6Cell 4,000,000 4,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo G450 6Cell 3,000,000 3,550,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo G460 6Cell 3,550,000 4,200,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo G5070 4400mah 4,990,000 11,130,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 310 L15 4110MAH 12,000,000 12,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad B560 6Cell 5,700,000 5,700,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad G400s 4Cell 13,000,000 13,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad G500s 4Cell 4,250,000 5,200,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad P500 4Cell 13,500,000 13,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad S205 6Cell 6,000,000 6,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad V360 6Cell 5,000,000 5,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Ideapad Y330 3,880,000 3,880,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Y4070 L13M4P01 6600mah 11,500,000 11,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Y471 6Cell 4,500,000 4,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Z400 4Cell 4,720,000 13,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Z500 4Cell 4,500,000 13,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Z5070 4Cell 7,500,000 7,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Z565 6 Cell 4,800,000 4,800,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo T40 4,500,000 4,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo T61 6CELL 3,550,000 3,550,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad 68plus 7,900,000 7,900,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad E40 6Cell 6,500,000 6,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E580 7,300,000 7,300,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad Edge E530 6 Cell 5,990,000 5,990,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad L420 6Cell 7,000,000 7,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad L421 6Cell 4,500,000 4,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad L512 6Cell 5,200,000 5,200,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad SL410 6Cell 5,200,000 5,700,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad SL510 6Cell 5,200,000 5,200,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad T410 6Cell 3,990,000 3,990,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad T420 6Cell 10,000,000 10,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad T510 6Cell 5,500,000 36,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Thinkpad T60 6Cell 3,550,000 3,550,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad W520 6Cell 7,100,000 7,100,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Z510 4Cell 6,000,000 6,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Z560 6Cell 5,500,000 5,500,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo K900 BL207 1,800,000 1,800,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo MP1260 12000mAh 4,000,000 4,000,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo E7 TB-7104F 8GB 1GB 7inch 17,500,000 17,500,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo M10 HD Gen 2 TB-X306X 10INCH 64GB 71,000,000 71,000,000 5 روز پیش
لنوو Lenovo M10 X505X-32GB 36,800,000 38,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo M7 TB-7305X 32GB 22,990,000 23,500,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo M8 8505X 32GB 25,390,000 30,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo TAB M7 TB 7305X 16Gb 21,350,000 21,350,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo YogaSmart 10 YT-X705X 64GB 83,000,000 83,000,000 5 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo ADLX65NLC2A 3.25A 2,150,000 2,150,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ADLX90NLC3A 4.5A 20V 3,500,000 3,540,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad G5080 Ci7 Adapter 3,200,000 3,600,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo 20V 4.5A 1,990,000 4,500,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo 20V 2.25A 2,300,000 2,300,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad G5070 Core i5 3,000,000 3,400,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Ideapad V570 3,300,000 4,080,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad Z500 Core i5 3,500,000 3,500,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Ideapad Z510 Core i7 3,200,000 3,200,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo A340 22IWL i3 4GB 1TB 227,000,000 227,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaCentre A3 Core i7 1165T 16GB 1TB 2GB 400,000,000 400,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaCentre A340 Core i5 9400T 8GB 1TB 2GB 21.5 inch Touch 333,000,000 337,990,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaCentre A340 Core i5(8400) 8GB 1TB 2GB 320,000,000 320,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaCentre A540 Core i7 8GB 1TB 2GB Touch 392,000,000 398,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 i5 1135G7 8GB 1TB 128GB SSD 2GB 348,000,000 348,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkCentre E63z I3 4G 500Gb 19.5inch Touch 44,000,000 44,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V130 Pentium Silver J5040 4GB 1TB Intel AIO None Touch 137,900,000 137,900,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo 10gen core i5 8GB 256GB ssd Intel 119,900,000 119,900,000 4 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo G505 3,000,000 3,000,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo Z360 2,660,000 2,660,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo G40 1,960,000 1,960,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo G460 3,400,000 3,400,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo G5070 4,900,000 4,900,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo G570 1,850,000 2,300,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo hinkPad X60 3,870,000 4,300,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 100S 14IBD 2,800,000 2,800,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad E50 4,630,000 4,630,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad G560 3,870,000 3,870,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Mini S10-2 2,660,000 2,990,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad S410 2,200,000 2,700,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad S500s 3,900,000 3,900,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad U350 2,800,000 2,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad U450 1,690,000 1,690,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Y50 4,000,000 4,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Y55 4,000,000 4,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Y700 11,490,000 11,490,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Ideapad Z510 4,900,000 5,600,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Mini S12 2,890,000 3,100,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo N200 1,970,000 1,970,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Notebook E460 14,000,000 14,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad E580 8,450,000 8,450,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad Edege E430 5,850,000 6,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Thinkpad S440 With Backlight 5,900,000 5,900,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Z500 2,900,000 3,000,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo Ideapad L340 i3(8145U) 4GB 1TB 2GB 124,000,000 124,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo L340 Ryzen 5 3500U 12GB 1TB 128GB SSD 2G 168,000,000 168,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo G570 Ci3 2.4Ghz-4Gb-640Gb 70,000,000 70,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 1 Celeron N4020 4GB 128GB SSD Intel 72,000,000 72,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 100 Core i5 8GB 1TB 2GB 206,970,000 206,970,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 130 i3(7020) 4GB 1TB Intel 107,000,000 107,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 3 Celeron N4020U 4GB 1TB INTEL 55,900,000 69,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 3 Core i3(1005G1) 8GB 1TB Intel 110,670,000 110,670,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 3 Intel Core i7 8GB 1TB+256GB SSD 2GB MX330 187,800,000 198,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 3 Intel i3 4GB 1TB 2GB 145,000,000 154,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 3 Intel i7 12GB 1TB 2GB 184,000,000 297,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 330 i3(7100) 4GB 1TB Intel 99,900,000 99,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 5 i5(1135G7) 8GB 512GB SSD 2GB MX450 188,000,000 198,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 5 i7 (1165G7) 16GB 512GB SSD 2GB 240,000,000 240,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5 8GB 512GB SSD 4GB GTX1650 229,000,000 229,000,000 9 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 16GB 1TB HDD +256GB SSD 4GB 297,000,000 297,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Gaming 3 R7(4800H) 16GB 1TB+512GB SDD 4GB 325,000,000 325,000,000 4 ساعت پیش
لنوو Lenovo IDEAPAD L3 15IML05 Core i3 4GB 1TB 2GB 119,000,000 119,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo IDEAPAD L3 15IML05 Core i5 8GB 1TB 2GB MX130 179,000,000 195,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad L3 Core i7 10510U 12GB 1TB 2GB MX130 193,000,000 193,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Ideapad L3 Core i7 12GB 1TB+128GB SSD 2GB MX330 291,210,000 291,210,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad L3 i5 12GB 1TB+128GB SSD 2GB MX130 215,000,000 215,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad L340 - C Ryzen 5 8GB 1TB 2GB 159,500,000 160,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad L340 Core i7 8GB 1TB+256GB SSD 4GB GTX1650 261,000,000 261,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Ideapad L340 R3(3200U) 8GB 1TB 2GB 130,700,000 145,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad L340 R5 8GB 1TB 2GB Vega10 160,140,000 160,140,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad L340 Ryzen 3 3200U 8GB 1TB+512GB SSD 2GB RX VEGA 3 137,800,000 137,800,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad L340 T Ryzen3 (3200U) 12GB 1TB 2GB 143,900,000 150,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IDEAPAD S340 15IIL Core i7 8GB 1TB 2GB MX250 200,000,000 200,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Legion 5 Core i7 32GB 1TB SSD 6GB 1660TI 455,000,000 455,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Legion 5 i7-10750H 16GB 1TB+256GB SSD 6GB GTX1660Ti 408,000,000 408,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo LEGION 5 Pro Core i7 11800H 16GB 512GB SSD 4GB RTX 3050 402,500,000 402,500,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Legion 5 Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD 4GB RTX3050ti 355,000,000 490,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Legion 7 Core i7 32GB 1TB SSD 8GB RTX2070 391,900,000 391,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo legion 7 Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD 6GB 452,500,000 482,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Legion 7-BC Core i7 10750H 32GB 2TB SSD 6GB 429,900,000 429,900,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 14 Core i5 1135 g7 12GB 1TB 2GB 213,900,000 221,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 14 Core i5-1135 G7 12GB 1TB+256GB SSD 2GB MX450 222,900,000 231,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 15 Core i3 1115G4 4GB 256GB SSD Intel 152,340,000 152,340,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 15 Core i3 1115G4 8GB 1TB 256GB SSD Intel 146,500,000 146,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 15 Core i3 1115G4 8GB 1TB 512GB SSD 2GB MX450 144,500,000 144,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 15 Core i5 1135G7 12GB 1TB 128GB SSD 2GB 204,000,000 209,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 15 Core i5 1135G7 8GB 1TB 2GB MX450 192,000,000 200,990,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Thinkbook 15 Core i7 8GB 1TB 2GB MX450 252,500,000 252,500,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook 15IML i5 12GB 1TB+128GB SSD 2GB R620 207,000,000 207,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkBook Core i7(10510U) 8GB 1TB+256GB SSD 2GB M620 245,000,000 275,500,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Thinkpad X1 i5 4GB 256GB SSD 55,000,000 65,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad X131e i3 4G 320Gb 46,000,000 49,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad X201 8RG Ci5 2.4~2.9Ghz-4DD3-320Gb 38,500,000 38,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V14 - GH Corei3 10110U 12GB 1TB+512GB SSD UHD 120,060,000 121,400,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V14 Core i3 1005G1 8GB 1TB Intel 113,730,000 113,730,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V15 3020e 8GB 1TB 256GB SSD AMD VEGA3 73,800,000 73,800,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V15 Core i3(1005G1) 4GB 1TB intel 98,000,000 147,000,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo V15 Core i3-1005G1 4GB 1TB+128GB SSD 2GB MX330 156,000,000 156,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V15 Core i5 8265U 12GB 1TB+256GB SSD 2GB MX110 166,900,000 166,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V15 Core i5(1035G1) 4GB 1TB 2GB 330MX 159,000,000 170,000,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo V15 Ryzen3 3250U 12GB 1TB 128GB SSD 2GB 101,000,000 109,800,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo V155 Ryzen3(3200U)-8GB-1TB-2GB 98,000,000 98,000,000 8 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo Thinkpad L450 Core i3 5th 4GB 320GB Intel 65,000,000 65,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Thinkpad X230 Core i5 4GB 500GB intel 56,000,000 56,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Thinkpad X240 i5 4GB 500GB 65,000,000 65,000,000 8 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo D19-10-HDMI 18.5 Inch 39,600,000 40,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Legion Y25F 24INCH GAMING 88,000,000 88,000,000 8 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo H301 3,990,000 3,990,000 3 ساعت پیش
لنوو Lenovo Livepods LP12 3,500,000 3,500,000 1 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo HD200 5,100,000 5,100,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo HD300 5,990,000 5,990,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo HE05 1,500,000 2,950,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo HE06 2,170,000 2,170,000 20 ساعت پیش
لنوو Lenovo XE05 6,000,000 6,000,000 27 روز پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/05/11
مدیرعامل واتس‌اپ می‌گوید درخواست دولت‌ها مبنی بر دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران، درخواستی احمقانه است و این شرکت به امنیت کاربران اهمیت می‌دهد.
1401/05/05
مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا اعتقاد دارد که شرکت تحت مدیریت او و اپل برای ساخت متاورس، نوعی «رقابت بسیار جدی و فلسفی» با یکدیگر دارند که این موضوع نشان می‌دهد دو غول فناوری آماده فروش ...
1401/05/05
بر اساس گفته مشتریان ناراضی شهر لوازم خانگی، این فروشگاه پول مشتری را در شرایط انصراف از خرید پس نخواهد داد و این یک تخلف آشکار شهر لوازم خانگی است که دستگاه های نظارتی باید به آن ورود کنند.
1401/05/05
پس از هشدار مدیرعامل گوگل درمورد وضعیت اقتصادی این شرکت، سود سه‌ماهه‌ی دوم سال جاری آلفابت (شرکت مادر گوگل) نسبت به بازه‌ی زمانی مشابه سال گذشته ۲٫۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
1401/05/04
گوگل پلی استور رسما 10 ساله شد و این شرکت حالا لوگوی جدیدی برای این سرویس معرفی کرده تا به سایر محصولاتش شبیه‌تر باشد.
1401/05/03
ویدئو پروژکتورها تا یک دهه پیش در فضاهای تجاری، آموزشی، اداری و… تسلط کاملی داشتند و در این مکان‌ها ارائه‌ مطالب بدون پروژکتورها ممکن نبود. با ورود نمایشگرهای حرفه‌ای LED مثل ویدئووال‌ها (Video Wall) این فضا به تدریج تغییر کرد و حالا دیگر تسلط ویدئوال‌ها و LEDها بر اتاق‌های جلسات، کلاس‌های درس، لابی ساختمان‌ها، نمایشگاه‌ها و… را شاهد هستیم.
1401/05/03
تاکسی‌های ون موجود از یک سو به دلیل فضای داخلی نامناسب باعث نارضایتی شهروندان شده و از سوی دیگر به دلیل فرسودگی بیش از حد برای تاکسیرانان نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده است نوسازی ون‌های فرسوده شهر تهران یکی از برنامه‌های سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برای امسال است.
1401/05/02
در هفته‌های گذشته اختلاف بین ساترا و پلتفرم‌های نمایش خانگی به جایی رسید که تعطیلی قریب‌الوقوع فیلیمو و نماوا محتمل دانسته می‌شد؛ هرچند که مدیر ساترا اعلام کرد مجوز هیچ‌ رسانه‌ای لغو یا تعلیق نشده است.
1401/05/02
موتور جستجوی روسی یاندکس که از سال 1394 در ایران فیلتر شده بود، مدتی است که رفع فیلتر شده و کاربران می‌توانند بدون ابزارهای فیلترشکن از آن استفاده کنند.
1401/05/01
گلکسی واچ ۵ استاندارد و گلکسی واچ ۵ پرو احتمالاً به‌ترتیب با قیمت ۲۶۵ دلار و ۴۴۰ دلار عرضه خواهند شد. همچنین واچ ۵ پرو سامسونگ با بهره گرفتن از باتری بزرگ‌تر، با هربار شارژ تا سه روز دوام خواهد آورد.
‌گزیده اخبار روز
1401/05/13
سفر به مشهد همیشه خاطره‌انگیز و جذاب است. شهری زیارتی و توریستی که هرساله پذیرای تعداد زیادی از مسافران ایرانی و خارجی است. ورود این حجم از مسافران نیاز به وجود اقامتگاه‌های متعدد، مسافرخانه و هتل در مشهد است تا نیاز به هتل و استراحتگاه‌ها برطرف شود.
1401/05/12
طوفان خورشیدی پرسرعتی که به تازگی از حفره‌ای در اتمسفر خورشید خارج شده، چهارشنبه به سیاره‌ی زمین می‌رسد. این طوفان در گروه طوفان‌های ژئومغناطیسی G-1 طبقه‌بندی شده و امکان دارد اختلالات کوچکی را در شبکه برق یا کارکردهای ماهواره‌ای ایجاد کند.
1401/05/12
AMD با کسب درآمد ۶٫۵۵ میلیارد دلاری در فصل دوم ۲۰۲۲، فراتر از انتظار تحلیلگران وال‌استریت ظاهر شد. عملکرد خوب AMD در حالی گزارش می‌شود که اینتل با افت شدید درآمد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
1401/05/12
سامسونگ می‌گوید با همکاری iFixit ابزارها و راهنمای لازم برای تعمیر برخی از قطعات بعضی از محصولات گلکسی را در اختیار کاربران می‌گذارد.
1401/05/11
یک افشاگر می‌گوید آیفون 14 و آیفون 14 مکس با وجود بهره‌مندی از پردازنده‌ی A15 قرار است اندکی قوی‌تر از آیفون 13 باشند. احتمالاً امسال فقط مدل‌های پرو به A16 مجهز می‌شوند.
1401/05/11
اینتل می‌خواهد اولین محصولات مجهز به وای فای 7 را در 2024 به بازار بفرستد اما اپل هنوز روی وای فای 6E کار می‌کند.
1401/05/11
مدیرعامل واتس‌اپ می‌گوید درخواست دولت‌ها مبنی بر دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران، درخواستی احمقانه است و این شرکت به امنیت کاربران اهمیت می‌دهد.
1401/05/11
نتیجه بررسی‌های آزمایشی کالابرگ الکترونیک باید به ستاد اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این مرحله نرسیده است.
1401/05/11
نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر وضعیت اینترنت جهانی، می‌گوید که بیش از ۲۰ درصد فعالیت شبکه اینترنت در ایران قطع شده است و این مشکل همچنان ادامه دارد. این نهاد اعلام کرد این قطعی و اختلال درخورتوجه است و اپراتورهای ایرانسل و درگاه شرکت ارتباطات زیرساخت ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
1401/05/10
بحران‌های زیست محیطی که جهان با آن مواجه شده، طی یکی دو دهه اخیر روند رو به رشدی را به خود گرفته است. از سمت دیگر جامعه بین‌الملل برای مقابله با این روند، ابتکارات و فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است.