لیست قیمت محصولات ال جی LGکالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG BL-44JN 1500MAH 1,500,000 1,500,000 19 ساعت پیش
ال جی LG BL-46ZH K8 1,700,000 1,700,000 19 ساعت پیش
ال جی LG BL-59JH Lucid 2 VS870 2460MAH 1,700,000 1,700,000 19 ساعت پیش
ال جی LG BL-T9 2,000,000 2,000,000 19 ساعت پیش
ال جی LG Encore 340N 1,550,000 1,550,000 19 ساعت پیش
ال جی LG FL-53HN 1500mAh 1,800,000 1,800,000 19 ساعت پیش
ال جی LG G Pro Lite BL-48TH 3140mAh 1,900,000 1,900,000 19 ساعت پیش
ال جی LG G2 Mini Original 1,900,000 2,000,000 19 ساعت پیش
ال جی LG G3 Mini Beat BL-54SG 2610mAh 1,900,000 1,900,000 19 ساعت پیش
ال جی LG G4 1,900,000 1,900,000 19 ساعت پیش
ال جی LG G5 2,100,000 2,100,000 19 ساعت پیش
ال جی LG K10 2016 BL 45A1H 2300mAh Orginal 1,700,000 2,510,000 19 ساعت پیش
ال جی LG K4 2017 BL-45F1F 2410mAh 2,100,000 2,100,000 19 ساعت پیش
ال جی LG KF700 470A 800mAh 1,500,000 1,500,000 19 ساعت پیش
ال جی LG KP100-430A 1,500,000 1,500,000 19 ساعت پیش
ال جی LG KP500 1,300,000 1,300,000 19 ساعت پیش
ال جی LG Nexus 4 2,000,000 2,000,000 19 ساعت پیش
ال جی LG Optimus 3D Max BL-48LN 1,600,000 1,600,000 19 ساعت پیش
ال جی LG Optimus 4X L9 1,500,000 1,500,000 19 ساعت پیش
ال جی LG Optimus EX 1500MAH 1,500,000 1,500,000 19 ساعت پیش
ال جی LG OPTIMUS F7 1,500,000 1,700,000 19 ساعت پیش
ال جی LG Optimus Vu P895 2100MAH 2,000,000 2,000,000 19 ساعت پیش
ال جی LG V10 BL 45B1F 3000mAh Orginal 2,100,000 2,100,000 19 ساعت پیش
ال جی LG X Cam - BL-T23 2520mAh 1,900,000 2,000,000 19 ساعت پیش
ال جی LG X Power BL-T24 2,000,000 2,000,000 19 ساعت پیش
ال جی LG X Power BL-T30 2,000,000 2,000,000 19 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 49UN7340 49INCH 133,000,000 133,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG 50UP7550 50INCH 157,000,000 157,000,000 3 روز پیش
ال جی LG 50UP7750 50INCH 161,000,000 161,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG 55NANO913 NanoCell 55inch 264,800,000 264,800,000 3 روز پیش
ال جی LG 55UK6300 55inch 150,000,000 150,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG 55UK6470 55Inches 148,000,000 148,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG 55UP76703 55INCH 169,000,000 169,000,000 3 روز پیش
ال جی LG 55UP7750 55INCH 173,000,000 173,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG 55UP78003 55INCH 173,000,000 173,000,000 3 روز پیش
ال جی LG 55UP81003 55inch 180,800,000 180,800,000 3 روز پیش
ال جی LG 60UP80003 60INCH 207,000,000 207,000,000 3 روز پیش
ال جی LG 65NANO79 NanoCell 4K 65 inch 441,500,000 441,500,000 3 روز پیش
ال جی LG 65NANO863 NanoCell 65inch 337,100,000 337,100,000 3 روز پیش
ال جی LG 65QNED90 65inch 400,000,000 400,000,000 3 روز پیش
ال جی LG 65UP75006 65INCH 235,800,000 235,800,000 3 روز پیش
ال جی LG 65UP76706 65 INCH 245,000,000 245,300,000 3 روز پیش
ال جی LG 65UP81003 65inch 255,700,000 255,700,000 3 روز پیش
ال جی LG 75up80003 75INCH 380,500,000 380,500,000 3 روز پیش
ال جی LG 75UP8100 75INCH 396,000,000 396,000,000 3 روز پیش
ال جی LG 82UP80003 82 Inch 573,900,000 573,900,000 3 روز پیش
ال جی LG 86UP80003 86INCH 731,000,000 731,000,000 3 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 55A1PVA 55INCH 251,500,000 251,500,000 3 روز پیش
ال جی LG l55m6-6aeu-p1 55inch 178,000,000 178,000,000 3 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG VC5420NNTS 38,000,000 38,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG CJ44 64,700,000 64,700,000 3 روز پیش
ال جی LG CK99 200,000,000 200,000,000 3 روز پیش
ال جی LG XBOOM CL65 88,300,000 88,300,000 3 روز پیش
ال جی LG XBOOM RM1 28,000,000 28,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG KS-H1868RM1 150,000,000 150,000,000 3 روز پیش
ال جی LG سرد 24000 NF247SKT3-C 239,000,000 239,000,000 3 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG E200 2,800,000 2,800,000 16 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG L90 D405 1,700,000 1,700,000 19 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG F4V5RYP2T 255,000,000 255,000,000 4 ماه پیش
ال جی LG WJ6142SSVP 192,000,000 192,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 20MK400H 20 Inch 25,400,000 38,900,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 22MK400H-B 22 Inch 30,100,000 43,500,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 19M35A 18.5inch 20,900,000 20,900,000 1 ماه و 10 روز پیش
ال جی LG 19M38A 18.5inch 35,500,000 39,500,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 19M38A-B 18.5Inch 42,000,000 42,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 19M38HB 19inch 39,500,000 39,500,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 20EN33S 33,700,000 33,700,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 20MK400 20inch 24,200,000 38,900,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 20MK400AB 19.5inch 37,500,000 37,500,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 20MP38AB 19.5inch 41,000,000 41,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 20MP38HB 19.5inch 42,500,000 45,827,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 20MP48HB 19.5inch 47,800,000 47,800,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 22MK430H-B 22 Inch 38,800,000 46,500,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 22MN430M 22inch 46,000,000 46,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 22MP400-B 22INCH 32,100,000 32,100,000 19 ساعت پیش
ال جی LG 22MP410-B 21.45 inch 29,900,000 33,500,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 22MP58VQ-PB IPS 22inch 70,000,000 75,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 24M38H 24inch 49,000,000 49,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 24MK400H 24 Inch 40,000,000 40,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 24MK430H B 24 inch 40,200,000 45,600,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 24MK600M 24 Inch 39,800,000 43,950,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 24MP400-B 24INCH 37,500,000 38,200,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 27GL650F-B GAMING 27inch 91,700,000 91,700,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 27MK400 27Inch 43,000,000 43,000,000 18 ساعت پیش
ال جی LG 27MK430H-B 27INCH 51,000,000 51,000,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 27MP400-B 27 INCH 44,500,000 45,200,000 16 ساعت پیش
ال جی LG 27MP59G GAMING 27inch 205,000,000 205,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 29WN600-W 29INCH 116,200,000 116,200,000 16 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 43SE3DD 43Inch 395,000,000 395,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 43SM5B 43inch 295,000,000 295,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 43SM5C 295,000,000 295,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 43SM5D 43Inch 295,000,000 295,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 43SM5KC 43inche 240,000,000 240,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 49SE3D 49Inch 425,000,000 425,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 49SE3DD 49Inch 365,000,000 365,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 49SM5C 49Inch 400,000,000 400,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 49SM5D 49Inch 365,000,000 365,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 49SM5KC 49inche 280,000,000 280,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 55lv35 490,000,000 490,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 55LV77A 880,000,000 880,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 65SE3D 65Inch 490,000,000 490,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG 65SM5D 65Inch 545,000,000 545,000,000 15 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG LSM-100 3,300,000 3,300,000 19 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG PF1000U 350,000,000 350,000,000 14 ساعت پیش
ال جی LG PH300 48,000,000 48,000,000 3 ماه و 26 روز پیش
ال جی LG PH30N 105,000,000 105,000,000 15 ساعت پیش
ال جی LG PH550 149,000,000 149,000,000 15 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG GCJ-267 695,000,000 695,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG GR-J337CVBL 785,000,000 785,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG GR-J34FTKHL 1,075,000,000 1,075,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
ال جی LG L247SLLV 615,000,000 615,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ال جی LG GN-A782HLHU 315,000,000 315,000,000 3 ماه و 29 روز پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/09/06
ظاهراً گوگل برای کاهش هزینه‌ها قصد دارد اواخر دی‌ماه نزدیک‌ به ۱۰٬۰۰۰ نفر از کارکنانش را اخراج کند. گوگل اولین شرکتی نیست که دست به چنین اقدامی می‌زند.
1401/09/02
با افزایش فشار بر متا به‌دلیل سرمایه‌گذاری سنگین روی متاورس، منبعی آگاه از احتمال استعفای مارک زاکربرگ در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. سخنگوی متا این ادعا را تکذیب کرده است.
1401/08/23
هر شرکت و کسب و کار برای زمان راه اندازی شدن و سپس شروع به کار کردن به دارایی های ثابت و متغیری نیاز دارد. این اموال و دارایی های ثابت توسط افراد ذی نفع، مدیران مالی، هیئت امنا یا مدیران شرکت و سهام داران تامین می شود.
1401/08/23
به ادعای یک افشاگر، اینتل در سال ۲۰۲۳ پردازنده‌های سری Raptor Lake Refresh را عرضه می‌کند و پردازنده‌های نسل چهاردهمی Meteor Lake در سال ۲۰۲۴ از راه می‌رسند.
1401/08/21
انویدیا پیش‌تر، اصلاحیه‌هایی برای بهبود عملکرد به‌روزرسانی 22H2 ویندوز ۱۱ هنگام اجرای بازی‌ها ارائه داد، اما مایکروسافت باید علت اصلی این مشکل را برطرف کند.
1401/08/18
توییتر تلگرام مایکروسافت در اقدامی برای جلب رضایت نهادهای رگولاتوری دررابطه‌با تصاحب اکتیویژن، اعتراف کرده که سونی اکنون رهبر صنعت بازی است.
1401/08/14
ایلان ماسک می‌گوید شرکت‌های به خاطر فشار گروه‌های کنشگر خرید تبلیغات در توییتر را متوقف کرده‌اند و می‌خواهند به این پلتفرم آسیب بزنند.
1401/08/11
گوگل اعلام کرده بود از اول نوامبر پیام رسان Hangouts به کار خود رسما پایان می‌دهد و کاربران به گوگل چت هدایت می‌شوند.
1401/08/07
به‌نظر می‌رسد گوگل درحال آزمایش رمزنگاری سرتاسری در گروه‌های اپلیکیشن Messages خود است.
1401/07/25
یکی از تحلیلگران دنیای فناوری ادعا می‌کند آیپد پرو ۱۱ اینچی آینده، که به‌زودی معرفی می‌شود، به نمایشگر mini-LED مجهز نخواهد بود.
‌گزیده اخبار روز
1401/09/06
بررسی بازار ارزهای دیجیتال حاکی از افت چشمگیر بیت‌کوین و اتریوم در روز جمعه است که به گفته کاشناسان می‌توانند دورخیزی برای جهش به پله‌های بالاتر باشد.
1401/09/06
دانشمندان موفق به توسعه واکسن آنفلوانزا جدیدی مبتنی بر فناوری mRNA شده‌اند که روی حیوانات، عملکرد موفقی داشته است.
1401/09/06
سقوط صرافی FTX سوالاتی را در مورد آینده این فناوری ایجاد کرده است.
1401/09/06
ظاهراً گوگل برای کاهش هزینه‌ها قصد دارد اواخر دی‌ماه نزدیک‌ به ۱۰٬۰۰۰ نفر از کارکنانش را اخراج کند. گوگل اولین شرکتی نیست که دست به چنین اقدامی می‌زند.
1401/09/05
کاملاً برای همه مشخص شده که سیگار کشیدن برای دندان‌ها خوب نیست. اما این موضوع در مورد سیگار الکترونیکی یا ویپ نیز وجود دارد؟ تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان دانشگاه تافتس انجام شده، نشان می‌دهد ...
1401/09/05
با وجود فراگیر شدن کدک‌های مدرنی مثل aptX، اپل در هدفون‌هایش از AAC و SBC استفاده می‌کند. یکی از مهندسان این شرکت اعتقاد دارد که کدک‌های قدیمی کیفیت را محدود نمی‌کنند.
1401/09/05
گوشی گیمینگ ردمجیک ۸ پرو در کنار بهره‌گیری از تراشه‌ی قدرتمند Snapdragon 8 Gen 2 احتمالاً از شارژ بسیار سریع ۱۶۵ وات نیز پشتیبانی خواهد کرد.
1401/09/05
توییتر تلگرام آیین‌نامه حمایت از فریلنسرهای حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین و منتشر شد. طبق این آیین‌نامه فریلنسرهای اعتبارسنجی‌شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، می‌توانند از اینترنت پایدار و پرسرعت، تسهیلات و بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
1401/09/02
گزارشی تازه می‌گوید که سم بنکمن-فرید 100 میلیون دلار سهام خود در توییتر را حتی پس از خرید این شرکت توسط ماسک حفظ کرده است.
1401/09/02
با افزایش فشار بر متا به‌دلیل سرمایه‌گذاری سنگین روی متاورس، منبعی آگاه از احتمال استعفای مارک زاکربرگ در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. سخنگوی متا این ادعا را تکذیب کرده است.