لیست قیمت محصولات برند سونی SONYکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DVP-NS758 2,000,000 2,000,000 1 روز پیش
سونی SONY DVP-SR400 2,650,000 2,650,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY DVP-SR510 1,750,000 1,750,000 1 روز پیش
سونی SONY DVP-SR760HP 2,650,000 2,650,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY SR370 1,990,000 1,990,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BSP10 2,990,000 2,990,000 1 ساعت پیش
سونی SONY SRS-XB10 Portable 2,200,000 2,990,000 41 دقیقه پیش
سونی SONY SRS-XB20 Portable 4,200,000 4,200,000 23 ساعت پیش
سونی SONY SRS-XB30 Portable Bluetooth 6,300,000 6,390,000 39 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY HT-CT800 21,500,000 21,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY HT-RT3 14,700,000 14,700,000 1 ساعت پیش
سونی SONY MHC-GT4D 27,000,000 27,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY MHC-V44D 15,200,000 15,900,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY MHC-V6D 23,970,000 23,970,000 6 دقیقه پیش
سونی SONY MHC-V77DW 24,000,000 26,900,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY Shake-X1D 24,600,000 24,600,000 4 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PSP AC 150,000 280,000 19 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NH-AA B2GN Ni-MH 280,000 410,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BPS24 1,200,000 1,220,000 1 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP2NY 6Cell 750,000 750,000 1 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP2S 750,000 750,000 1 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP2T 990,000 990,000 1 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP71 750,000 750,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS13A 940,000 940,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS2 570,000 750,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS4 1,150,000 1,150,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS5 1,150,000 1,150,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Xperia Z1 260,000 380,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z5 680,000 680,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY BA900 1700mAh 460,000 500,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z2 450,000 450,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NH-AAA B2GN Ni-MH 280,000 410,000 14 ساعت پیش
سونی SONY NH-AAA-B2KN 800mA 190,000 270,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDP-S4100 Smart 3D 4,500,000 6,990,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY BDP-S480 3,700,000 7,180,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY BDP-S5200 4,450,000 4,450,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CP-V9 8700mAH 1,370,000 1,370,000 23 ساعت پیش
سونی SONY 10000mAh CP-V10 1,500,000 1,500,000 23 ساعت پیش
سونی SONY CP-SC5 5000mAh 2,150,000 2,150,000 23 ساعت پیش
سونی SONY CP-V20 20000mAh 2,720,000 2,720,000 23 ساعت پیش
سونی SONY CP-V5 930,000 940,000 46 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Region 2 CUHJ-10011 500GB 13,200,000 17,600,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY Final Fantasy XV Limited Edition Bundle 1TB 14,500,000 14,500,000 19 ساعت پیش
سونی SONY Playstation 4 Pro Region 2 CUH 14,200,000 18,400,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY Playstation 4 Pro Region2 1Tb 17,500,000 17,800,000 19 ساعت پیش
سونی SONY PlayStation 4 Slim 12,900,000 17,400,000 23 ساعت پیش
سونی SONY PS4 13,000,000 16,500,000 19 ساعت پیش
سونی SONY PS4 Slim 500Gb 13,300,000 13,300,000 19 ساعت پیش
سونی SONY Sony PlayStation 2 24,200,000 24,200,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Uncharted 4 Limited Edition Bundle 1TB 14,500,000 14,500,000 19 ساعت پیش
سونی SONY Vita 9,000,000 9,000,000 19 ساعت پیش
سونی SONY پلی استیشن 3 - 320GB 13,200,000 13,200,000 8 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Vaio Tap 11 SVT11215CDW 4G 128GB 35,000,000 35,000,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 40R350 40inch 15,000,000 16,900,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY 42W658 42inch 22,900,000 22,900,000 1 روز پیش
سونی SONY 46r452 - 46inch 20,800,000 20,800,000 1 روز پیش
سونی SONY 48R550C 48inch 23,000,000 23,000,000 1 روز پیش
سونی SONY 48W700C 48inch 29,800,000 29,800,000 1 روز پیش
سونی SONY 49XE7005 49Inch 34,100,000 34,100,000 1 ساعت پیش
سونی SONY 4K X8000E 55 Inch 39,500,000 42,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY 55X9300E 55Inch 84,400,000 85,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY 55XE8596 55Inch 57,500,000 57,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY 60W605B 60inch 48,400,000 48,400,000 1 روز پیش
سونی SONY 65X9000E 65 Inch 4K 86,000,000 90,800,000 1 ساعت پیش
سونی SONY 65XE7005 65Inch 157,500,000 157,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA FULL HD KDL-40R470 40Inch 16,100,000 16,100,000 1 روز پیش
سونی SONY BRAVIA KDL- 40W600B 40inch 18,500,000 18,500,000 1 روز پیش
سونی SONY BRAVIA KDL- 48W600B 48inch 25,600,000 25,600,000 1 روز پیش
سونی SONY Bravia KDL-40R450 15,900,000 15,900,000 1 روز پیش
سونی SONY BRAVIA R450 46inch 22,200,000 22,200,000 1 روز پیش
سونی SONY KD-49X7000D 49Inch 4K 29,500,000 32,350,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY KD-49X8000D 49Inch 4K 34,500,000 36,100,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-32R300 32inch 10,500,000 12,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-32R400A 32inch 10,350,000 10,350,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-40R350C BRAVIA 40 Inch 16,900,000 16,900,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-40R470B 40Inch 16,200,000 16,200,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-40W605 40inch 18,900,000 18,900,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-48W650D BRAVIA 48 Inch 21,500,000 25,600,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-55W650D BRAVIA 55 Inch 30,500,000 34,910,000 6 دقیقه پیش
سونی SONY KDL60W600B 60inch 40,500,000 44,900,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY R300E 32inch 12,000,000 12,400,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY R303 32inch Full HD 9,600,000 9,600,000 1 روز پیش
سونی SONY R470 46inch 23,100,000 23,100,000 1 روز پیش
سونی SONY R553C 48inch 21,000,000 22,700,000 1 روز پیش
سونی SONY W650D 40inch 17,000,000 19,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY W653D 48 Inch 26,500,000 26,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY W705C 48inche 26,000,000 26,000,000 1 روز پیش
سونی SONY X7000E 55inch 4K 36,000,000 39,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8000E 43 Inch 28,500,000 29,200,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8000E 49 Inch 33,500,000 36,300,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8305C 49inch 4K android 33,000,000 33,000,000 1 روز پیش
سونی SONY X8500D 55Inch 4K 43,000,000 49,900,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8500D 65Inch 4K android 43,000,000 77,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8500D 75inch 4K 17,800,000 131,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8500D 85inch 4K 284,000,000 310,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8500E 65 Inch 4K 73,000,000 75,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X8500E 75inch 4K 129,500,000 133,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X9000E 55 Inch 57,500,000 62,700,000 1 ساعت پیش
سونی SONY X9000E 75 Inch 178,000,000 196,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY X9300E 65 Inch 119,500,000 121,000,000 4 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY X8505C 55inch 3D 4K 11,500,000 11,500,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY A1E 55inch 4K 137,500,000 138,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY A1E 65Inch 174,000,000 195,000,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY KD-55X8500C 55inch 51,000,000 57,800,000 1 روز پیش
سونی SONY X8505C 65inch 4K 85,000,000 85,000,000 1 روز پیش
سونی SONY 42W800 42inch 21,700,000 21,700,000 1 روز پیش
سونی SONY 4K 55X8504 55inch 84,500,000 84,500,000 1 روز پیش
سونی SONY 4K Ultra HD KD55X8500B 59,700,000 59,700,000 1 روز پیش
سونی SONY 4K Ultra KD-55X9004A 55inch 127,900,000 127,900,000 1 روز پیش
سونی SONY 50W828 50inch 30,500,000 30,500,000 1 روز پیش
سونی SONY 55W800 55inch 35,200,000 35,200,000 1 روز پیش
سونی SONY 55W900 55inch 79,700,000 79,700,000 1 روز پیش
سونی SONY 55x9000C 55inch 80,500,000 82,000,000 1 روز پیش
سونی SONY Android X9005C 65Inch 97,000,000 117,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY BRAVIA KD-65X9004A 65inch 144,500,000 144,500,000 1 روز پیش
سونی SONY Bravia R550 70 inch 107,000,000 107,000,000 1 روز پیش
سونی SONY BRAVIA W900A 46inch 54,600,000 54,600,000 1 روز پیش
سونی SONY Bravia X9004 55inch 99,500,000 99,500,000 1 روز پیش
سونی SONY KD-49X8300C 49inch 36,000,000 36,000,000 1 روز پیش
سونی SONY KD-65X8500C 89,000,000 89,000,000 1 روز پیش
سونی SONY KD-75X9400D 75Inch 4K 210,000,000 266,540,000 6 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-43W800C 43inch 23,500,000 30,280,000 6 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-50R550A 50inch 38,600,000 38,600,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-50W800B 50 Inch 29,500,000 29,500,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL50W800B 50inch 29,500,000 29,500,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-50W800C 50inch 28,000,000 37,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY KDL55W800B 55inch 35,800,000 35,800,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-55W800C 55inch 34,500,000 37,400,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-60R550A 60inch 65,600,000 65,600,000 1 روز پیش
سونی SONY Ultra HD X9004 65inch 168,000,000 168,000,000 1 روز پیش
سونی SONY W805C 43inch Android 22,500,000 22,500,000 1 روز پیش
سونی SONY W805C Android 50inch 31,900,000 31,900,000 1 روز پیش
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-55X8504A 82,500,000 82,500,000 1 روز پیش
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-65X8500B 65inch 100,000,000 100,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X Series BRAVIA KD-65X9000B 65inch 172,000,000 172,000,000 1 روز پیش
سونی SONY X8500B 49inch 41,500,000 41,500,000 1 روز پیش
سونی SONY X8500C 75inch 4K 280,000,000 280,000,000 1 روز پیش
سونی SONY X8505C 4K 55inch 57,800,000 57,800,000 1 روز پیش
سونی SONY X9300D 55inch 63,800,000 75,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X9300D 65inch 4K 86,900,000 111,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X9400C 75Inch 4K 189,000,000 229,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY X9400D 75inch 4K 215,000,000 228,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY XSeries BRAVIA 4K KD-65X9004A 186,000,000 186,000,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CA1-Series 64GB 2,180,000 2,180,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Micro Vault 16GB 350,000 350,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Micro Vault USM-M1 64GB 1,720,000 1,720,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Micro vault usm-M1-32GB 870,000 870,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Micro Vault USM-R 8GB 270,000 270,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Micro Vault USM-SA3 16GB 615,000 990,000 14 ساعت پیش
سونی SONY Micro Vault USM-SA3 64GB 1,820,000 2,390,000 14 ساعت پیش
سونی SONY Micro Vault USM-W3 64GB 1,720,000 1,750,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Micro vault usm-w3-32gb 880,000 950,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Microvault USM-X 16GB 460,000 460,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Microvault USM-X 64GB 1,150,000 1,620,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Microvault USM-X-32GB 800,000 800,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY ICD-PX333 2,500,000 2,500,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-AX412F 2Gb 4,500,000 4,500,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-PX440 2,950,000 2,950,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-PX470 2,350,000 2,750,800 11 دقیقه پیش
سونی SONY ICD-TX50 5,500,000 5,500,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-TX650 خبرنگاری 5,200,000 5,600,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX300 4GB 3,300,000 3,300,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX522 3,200,000 3,200,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX533 3,750,000 3,750,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX543 4,400,000 4,900,000 20 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX560F 3,950,000 4,890,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY PCM-M10/B 4Gb 11,000,000 11,000,000 20 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DUALSHOCK®4 1,950,000 19,000,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY PS3 Controller 1,600,000 1,600,000 19 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Alpha A6300 Body 35,000,000 37,900,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Alpha A6500 Mirrorless 57,490,000 58,400,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Alpha a7R II Mirrorless Body 95,000,000 97,800,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Cyber shot DSC W810 4,800,000 4,800,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Cybershot DSC-HX90V 15,500,000 15,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Cybershot RX100 12,000,000 43,200,000 1 ساعت پیش
سونی SONY DSC-WX500 Cyber-shot 16,200,000 16,200,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY HXR-NX100 65,450,000 67,200,000 48 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY AXP55 4K 43,890,000 44,700,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY CX450 14,900,000 14,900,000 1 ساعت پیش
سونی SONY FDR-AX100 53,450,000 56,200,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY HDR-CX405 8,990,000 8,990,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY HDR-PJ410 13,500,000 13,500,000 18 ثانیه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VPL-EX120 3,800,000 3,800,000 37 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SWR50 5,700,000 6,200,000 5 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY MHC-V50D 20,400,000 20,400,000 1 ساعت پیش
سونی SONY SHAKE-7 40,900,000 40,900,000 1 ساعت پیش
سونی SONY SHAKE-X10D 24,400,000 24,400,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDV-E2100 12,000,000 12,000,000 1 روز پیش
سونی SONY BDV-E4100 15,000,000 15,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY BDV-E6100 18,000,000 20,600,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY BDV-IZ1000W 3D 19,800,000 19,800,000 1 روز پیش
سونی SONY BDV-N9200W 27,000,000 29,500,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY BDV-N9200WL 27,500,000 35,400,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY DAV-DZ650 12,000,000 12,600,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY DV-E3100 10,200,000 10,200,000 1 روز پیش
سونی SONY DZ950 14,500,000 15,300,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY SHAKE-44D 25,500,000 25,900,000 1 روز پیش
سونی SONY SHAKE-88D 39,500,000 39,500,000 1 روز پیش
سونی SONY SHAKE-X7 40,800,000 42,000,000 4 دقیقه پیش
سونی SONY STR-K7SW 47,800,000 47,800,000 1 روز پیش
سونی SONY SZ1000 16,900,000 16,900,000 1 روز پیش
سونی SONY TZ715 8,500,000 8,500,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Laptop Charger - 19.5V- 4.7A - PCGA-AC19V10 330,000 800,000 38 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY AD3 1,200,000 1,200,000 23 ساعت پیش
سونی SONY WCH10 Wireless 990,000 1,000,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Xperia E1 Wall 380,000 390,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Xperia X Performance 390,000 390,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY TDG BT500A 2,450,000 3,100,000 4 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SNBA16 16GB 390,000 390,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NR Series 600,000 680,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VGN SR Series 550,000 550,000 1 ساعت پیش
سونی SONY CW-Series 560,000 900,000 1 ساعت پیش
سونی SONY FW Series Black 480,000 540,000 1 ساعت پیش
سونی SONY NW-Series 540,000 600,000 1 ساعت پیش
سونی SONY SVE15 450,000 450,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VAIO SVE14 450,000 600,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VAIO VPC-CB 400,000 600,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Vaio VPC-EB 450,000 580,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Vaio VPC-EH 580,000 620,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VPC EE 570,000 570,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VPC-SA 540,000 540,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Xperia L1 16GB 6,390,000 7,350,000 52 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia XA Dual SIM 16Gb 5.0inch 7,200,000 7,950,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia XA Ultra Dual Sim 16Gb 6.0inch 10,090,000 10,650,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia XZ 64Gb 5.2inch 16,690,000 24,800,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Xperia Z5 Dual SIM 32G 5.2inch 11,550,000 12,750,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SVF i7-3537U 12G 1Tb+8Gb SSD 2Gb 64,900,000 64,900,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Svf15212 CX i3 4G 500Gb 24,400,000 27,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VAIO Fit 15E SVF1532SG i7 8G 1Tb 2G 49,500,000 49,500,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Vaio SVE14 A27CX Ci7 8G 1Tb 33,500,000 33,500,000 23 ساعت پیش
سونی SONY VAIO SVF1531GSA i7 4G 1Tb 2G 49,500,000 49,500,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY آداپتور بی سیم دسته پلی استیشن 4 برای ویندوز و مک 1,350,000 1,350,000 19 ساعت پیش
سونی SONY استند شارژر اصلی سونی دسته پلی استیشن 4 650,000 650,000 19 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PlayStation VR GUN Controller 15,500,000 36,900,000 8 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DX-120 4,000,000 4,000,000 37 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VPC-EG L+R 450,000 450,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NWZ-B183F 2,590,000 2,590,000 23 ساعت پیش
سونی SONY NWZ-WS613 Walkman Sports 6,490,000 6,490,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Xperia Z3 140,000 140,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z3 Plus 140,000 200,000 48 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DX-100 12,200,000 12,200,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY DX120 14,300,000 14,300,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 13,900,000 14,100,000 7 دقیقه پیش
سونی SONY SW225 39,000,000 39,000,000 27 دقیقه پیش
سونی SONY VPL DX-102 14,300,000 17,500,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL DX220 15,200,000 18,900,000 59 ثانیه پیش
سونی SONY VPL DX240 19,000,000 24,900,000 59 ثانیه پیش
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 64,900,000 7 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-CH375 83,000,000 95,000,000 7 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-CW275 78,000,000 84,000,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-CX276 72,000,000 79,000,000 27 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX122 15,700,000 16,000,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX126 16,000,000 21,800,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX127 18,500,000 20,000,000 7 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX131 16,000,000 17,000,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX146 19,600,000 19,700,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX147 20,200,000 23,800,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX270 23,000,000 28,000,000 59 ثانیه پیش
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 28,400,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EW295 29,200,000 32,000,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VPL-EX242 23,200,000 23,200,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 27,000,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX295 25,800,000 33,000,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX345 34,000,000 37,000,000 27 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX435 23,600,000 24,500,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX455 25,500,000 27,100,000 8 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX575 38,000,000 50,000,000 1 ساعت پیش
سونی SONY VPL-FX35 36,000,000 69,000,000 5 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-FX37 90,000,000 90,840,000 6 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-HW40ES 89,000,000 89,000,000 27 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-HW45ES 87,000,000 105,000,000 26 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-SW635C 65,000,000 85,000,000 7 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-SX225 30,000,000 34,000,000 27 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 49,000,000 5 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY MBH20 1,150,000 1,150,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY SBH54 Bluetooth 3,650,000 3,650,000 48 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Launch Bundle 23,000,000 23,000,000 19 ساعت پیش
سونی SONY VR 14,500,000 14,500,000 19 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY MDR-E9LP 260,000 295,000 3 ساعت پیش
سونی SONY MDR-EX750BT 4,990,000 5,990,000 3 ساعت پیش
سونی SONY MDR-S70AP 2,960,000 3,010,000 23 ساعت پیش
سونی SONY mdr-xb250 1,190,000 1,190,000 23 ساعت پیش
سونی SONY MDR-XB450AP 2,390,000 3,150,000 48 دقیقه پیش
سونی SONY MDR-XB50AP 2,090,000 2,090,000 3 ساعت پیش
سونی SONY MDR-XB950N1 8,890,000 9,990,000 3 ساعت پیش
سونی SONY MDR-ZX220BT 3,100,000 3,100,000 23 ساعت پیش
سونی SONY XB650BT EXTRA 5,190,000 5,990,000 3 ساعت پیش
سونی SONY XB950AP 4,900,000 5,920,000 23 ساعت پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.
‌گزیده اخبار روز
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.