لیست قیمت محصولات ای فور تک A4Techکالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech X7-200MP 850,000 850,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech X7-300MP 2,650,000 2,650,000 1 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech HUB-77 2,450,000 2,700,000 1 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech 3000N Wireless 8,750,000 9,200,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech 3100N 5,512,000 8,340,000 18 دقیقه پیش
ای فور تک A4Tech 3300N 8,300,000 8,300,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech 4200N بی سیم 8,300,000 8,300,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech 6300F 8,000,000 8,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech 9200F 9,100,000 13,900,000 18 دقیقه پیش
ای فور تک A4Tech FSTYLER F1010 5,450,000 7,900,000 18 دقیقه پیش
ای فور تک A4Tech KR 8572 USB 7,400,000 7,400,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech KR-8372 5,800,000 7,100,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech KR-8520D PS/2 7,400,000 7,400,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Q-1100 Gaming 14,000,000 14,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Wireless G3100 8,800,000 8,800,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Wireless G7100N 10,000,000 10,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech X7 Game Master Desktop KX-2810 9,100,000 9,990,000 1 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech B314 Gaming 11,580,000 13,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech B500 Gaming 12,490,000 14,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY B-314 11,500,000 11,500,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Bloody B318 Light Strike Gaming 11,500,000 12,800,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Bloody B500N GAMING 11,800,000 11,800,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY Gaming B188 9,900,000 12,900,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY GAMING Q135 6,750,000 7,400,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech FSTYLER FK10 4,800,000 4,800,000 6 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Gaming KB-28G 4,350,000 4,480,000 18 دقیقه پیش
ای فور تک A4Tech GAMING Q100 5,970,000 6,500,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech KB-720 Multimedia 3,420,000 3,420,000 8 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech KD-600L 5,450,000 5,450,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech KR-85 5,000,000 5,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech KRS-83 4,900,000 4,900,000 1 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech G3-270N 3,450,000 4,900,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech FB10C 5,250,000 5,440,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech FB35C 5,540,000 5,540,000 4 روز پیش
ای فور تک A4Tech FM10S 2,140,000 2,140,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech FM-12S 1,990,000 1,990,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech FSTYLER FM10 2,140,000 2,660,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G3-200 Wireless 2,700,000 2,700,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G3-200N 2,690,000 2,990,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G3-220N 3,800,000 4,350,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G3-230N 3,900,000 3,900,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G3-280 4,300,000 4,300,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G7-600NX Wireless 4,150,000 4,650,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G9-500F بی سیم 4,400,000 4,900,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-300 2,100,000 2,360,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-302 2,300,000 2,300,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-400 V-Track 2,200,000 2,900,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-400X 2,190,000 2,190,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N600 x 3,000,000 3,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-600X-1 USB 2,490,000 2,490,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-708X 2,580,000 3,600,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-70FX 4,050,000 4,800,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-770FX 3,400,000 3,400,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech N-810FX 2,900,000 3,300,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech OP-330S 1,380,000 1,380,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech OP-530NU 1,450,000 1,580,000 6 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech OP-560NUS 2,440,000 2,440,000 8 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech OP-620D 1,370,000 1,630,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech OP-720 1,370,000 1,650,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech OP-730D 1,490,000 1,490,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Q81 Gaming 9,500,000 9,500,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech V-Track N-500F 2,850,000 3,400,000 18 دقیقه پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech A90 10,990,000 10,990,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY P80 PRO 9,900,000 9,900,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Bloody Q50 7,790,000 7,790,000 8 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Bloody V7M71 7,280,000 8,430,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Bloody V8M 6,900,000 6,900,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY W90MAX 9,350,000 9,350,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY-A60 14,000,000 14,000,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech P81 8,900,000 9,100,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech P81s 7,900,000 8,790,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech P85 7,400,000 8,990,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech P91s 8,090,000 8,090,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Q80 8,200,000 8,200,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech X-710BK 5,430,000 5,700,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech X-7120 5,350,000 5,350,000 10 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech Mi-10 2,990,000 2,990,000 1 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech PK-910H HD 15,900,000 15,900,000 1 ساعت پیش
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ای فور تک A4Tech HU-30 4,800,000 4,800,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY G-300 7,000,000 7,550,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Bloody G437 GLARE Gaming 8,150,000 8,600,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY G-500 8,420,000 8,850,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Bloody G530 Gaming 9,100,000 9,170,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech BLOODY G-610 14,350,000 14,350,000 8 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech Fstyler FH200I 4,640,000 4,700,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G200 GAMING 5,790,000 5,790,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G220 GAMING 6,040,000 6,150,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech G500 Combat Gaming 9,020,000 9,600,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech GAMING BLOODY G430 8,290,000 9,100,000 6 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech HS-100 4,690,000 5,130,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech HS-28 3,670,000 4,900,000 18 دقیقه پیش
ای فور تک A4Tech HS-30 3,750,000 4,490,000 18 دقیقه پیش
ای فور تک A4Tech HS-50 5,500,000 6,250,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech HS-5P 4,990,000 4,990,000 1 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech HS-7P 4,580,000 5,100,000 18 دقیقه پیش
ای فور تک A4Tech HS-9 4,100,000 4,100,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech HU-35 4,680,000 4,750,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech HU-7P 5,150,000 5,150,000 10 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech j437 GAMING BLOODY 9,100,000 9,100,000 6 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech MK-650 1,540,000 1,540,000 8 ساعت پیش
ای فور تک A4Tech MK-730 1,900,000 1,900,000 6 ساعت پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1401/05/22
افشاگران به حالت جدیدی به نام «توان نامحدود» در پردازنده‌های Raptor Lake اینتل اشاره کرده‌اند که دستیابی به توان خارق‌العاده‌ی ۳۵۰ وات را امکان‌پذیر می‌کند.
1401/05/22
آپدیت جدیدی تلگرام پلتفرم تازه‌ای برای افزودن پک ایموجی‌ها دارد و اجازه می‌دهد تعیین کنید که چه کسانی می‌توانند برایتان پیام صوتی بفرستند.
1401/05/19
اکنون سرویس ذخیره‌سازی ابری وان‌ درایو (OneDrive) ۱۵ ساله شده است و مایکروسافت به‌همین مناسبت، با ارائه‌ی طراحی و ویژگی‌های جدید این رویداد را جشن می‌گیرد.
1401/05/18
تحلیلگر مشهور مسائل اپل در گزارش جدیدی اعلام کرده که هدست واقعیت ترکیبی این شرکت در سال 2023 به‌طور محدود عرضه می‌شود.
1401/05/18
قرار بود تا طبق یک رویه همیشگی، در مارس ۲۰۲۱ نسل بعدی خودروهای فولکس واگن گلف، فولکس واگن تی راک، فولکس واگن پاسات و فولکس واگن تیگوان معرفی شوند.
1401/05/11
مدیرعامل واتس‌اپ می‌گوید درخواست دولت‌ها مبنی بر دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران، درخواستی احمقانه است و این شرکت به امنیت کاربران اهمیت می‌دهد.
1401/05/05
مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا اعتقاد دارد که شرکت تحت مدیریت او و اپل برای ساخت متاورس، نوعی «رقابت بسیار جدی و فلسفی» با یکدیگر دارند که این موضوع نشان می‌دهد دو غول فناوری آماده فروش ...
1401/05/05
بر اساس گفته مشتریان ناراضی شهر لوازم خانگی، این فروشگاه پول مشتری را در شرایط انصراف از خرید پس نخواهد داد و این یک تخلف آشکار شهر لوازم خانگی است که دستگاه های نظارتی باید به آن ورود کنند.
1401/05/05
پس از هشدار مدیرعامل گوگل درمورد وضعیت اقتصادی این شرکت، سود سه‌ماهه‌ی دوم سال جاری آلفابت (شرکت مادر گوگل) نسبت به بازه‌ی زمانی مشابه سال گذشته ۲٫۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
1401/05/04
گوگل پلی استور رسما 10 ساله شد و این شرکت حالا لوگوی جدیدی برای این سرویس معرفی کرده تا به سایر محصولاتش شبیه‌تر باشد.
‌گزیده اخبار روز
1401/05/22
افشاگران به حالت جدیدی به نام «توان نامحدود» در پردازنده‌های Raptor Lake اینتل اشاره کرده‌اند که دستیابی به توان خارق‌العاده‌ی ۳۵۰ وات را امکان‌پذیر می‌کند.
1401/05/22
لنوو که سابقه‌ی طولانی‌مدتی در همکاری با اینتل دارد و همواره یکی از شرکای مهم تیم آبی بوده، سیستم‌های ورکستیشن جدیدی با پردازنده‌های سری Ryzen PRO معرفی کرده است.
1401/05/22
شرکت سامسونگ الکترونیکس به تازگی اعلام کرد که در دستیابی به اهداف پایداری 2025 خود در بخش تجربه موبایل (MX) پیشرفت‌های بسیاری داشته و توانسته گام‌های رو به جلوی زیادی بردارد.
1401/05/22
آپدیت جدیدی تلگرام پلتفرم تازه‌ای برای افزودن پک ایموجی‌ها دارد و اجازه می‌دهد تعیین کنید که چه کسانی می‌توانند برایتان پیام صوتی بفرستند.
1401/05/19
ایلان ماسک می‌گوید با هدف جلوگیری از فروش اضطراری سهام تسلا در صورت موفقیت توییتر در دادگاه مهرماه، ۷٫۹ میلیون از سهام شرکت (معادل ۶٫۹ میلیارد دلار) را به فروش رسانده است.
1401/05/19
اکنون سرویس ذخیره‌سازی ابری وان‌ درایو (OneDrive) ۱۵ ساله شده است و مایکروسافت به‌همین مناسبت، با ارائه‌ی طراحی و ویژگی‌های جدید این رویداد را جشن می‌گیرد.
1401/05/19
اولین و مهمترین انگیزه ما از سرما‌یه‌گذاری حفظ ارزش دارایی است. با وجود تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی و رکود جهانی ارزش پول و دیگر دارایی‌ها را دست خوش تغییر می‌کند. در این بهترین پیدا کردن یک دارایی ...
1401/05/18
محققان می‌گویند مردان متاهل و دارای تحصیلات دانشگاهی شانس بالاتری دارند تا نسبت به زنان مجرد و بدون تحصیلات آکادمیک بیشتر زنده بمانند.
1401/05/18
تحلیلگر مشهور مسائل اپل در گزارش جدیدی اعلام کرده که هدست واقعیت ترکیبی این شرکت در سال 2023 به‌طور محدود عرضه می‌شود.
1401/05/18
واتساپ می‌گوید کاربران این پیام‌رسان اکنون می‌توانند دو روز پس از ارسال پیام، آن را دوطرفه حذف کنند. البته نکته‌ی مهمی درباره‌ی این قابلیت وجود دارد.