لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DS501 1,150,000 1,280,000 4 روز پیش
پارس خزر SI-PC411 895,000 1,070,000 4 روز پیش
پارس خزر SI-S 501 1,130,000 1,130,000 4 روز پیش
پارس خزر SI-S411 1,020,000 1,020,000 4 روز پیش
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 990,000 1,070,000 4 روز پیش
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 895,000 940,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Citrus Press 670,000 4,990,000 4 روز پیش
پارس خزر CJ-1000P 640,000 640,000 4 روز پیش
پارس خزر PULP 1,070,000 1,100,000 4 روز پیش
پارس خزر ليموناد 810,000 810,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 700P 1,180,000 1,180,000 4 روز پیش
پارس خزر JBG-610P 2,080,000 2,240,000 4 روز پیش
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر 3,540,000 3,540,000 4 روز پیش
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,750,000 1,750,000 4 روز پیش
پارس خزر دوکاره JBG-645P 2,050,000 2,050,000 4 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتاملون 2,950,000 2,980,000 4 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتافروت 3,430,000 3,430,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P 830,000 830,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ2000V 2,550,000 2,550,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P 1,580,000 1,580,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ 2,150,000 2,150,000 4 روز پیش
پارس خزر Model 8500 2,330,000 2,330,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS 1,460,000 1,570,000 4 روز پیش
پارس خزر 101Tyan 1,660,000 1,660,000 4 روز پیش
پارس خزر 181TS 1,650,000 1,650,000 4 روز پیش
پارس خزر 271TS 2,020,000 2,150,000 4 روز پیش
پارس خزر 361TS 2,840,000 2,840,000 4 روز پیش
پارس خزر 61Tyan 1,640,000 1,640,000 4 روز پیش
پارس خزر DMC-181P 3,190,000 3,190,000 4 روز پیش
پارس خزر RC101E-110V 2,860,000 2,860,000 4 روز پیش
پارس خزر RC101G 2,150,000 2,150,000 4 روز پیش
پارس خزر RC181G 2,900,000 2,900,000 1 روز پیش
پارس خزر RC-181SN 1,950,000 2,100,000 4 روز پیش
پارس خزر RC-181Tyan-N 1,930,000 1,930,000 4 روز پیش
پارس خزر RC271G-230V 2,840,000 2,840,000 4 روز پیش
پارس خزر RC-61TS 2,500,000 2,500,000 4 روز پیش
پارس خزر RCSC101 1,500,000 1,500,000 4 روز پیش
پارس خزر RCSC181 1,520,000 1,520,000 4 روز پیش
پارس خزر RCW101 1,610,000 1,610,000 4 روز پیش
پارس خزر RCW181 1,870,000 3,150,000 4 روز پیش
پارس خزر RCW271 2,280,000 2,820,000 4 روز پیش
پارس خزر آرام پز 101 2,940,000 2,940,000 4 روز پیش
پارس خزر آرام پز 181 4,710,000 4,710,000 4 روز پیش
پارس خزر آرام پز 271 1,720,000 2,040,000 4 روز پیش
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان 1,890,000 1,890,000 4 روز پیش
پارس خزر كندوج 181 1,750,000 1,750,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010S 1,604,000 2,050,000 4 روز پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 2,990,000 3,330,000 4 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 2,200,000 2,200,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 2,010,000 2,010,000 4 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 1,910,000 1,910,000 4 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 2,210,000 2,210,000 4 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 2,420,000 2,420,000 4 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 1,640,000 1,640,000 4 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 2,050,000 2,050,000 4 روز پیش
پارس خزر ديواري مدل 7020R 2,000,000 2,000,000 4 روز پیش
پارس خزر دیواری مدل 7010 1,560,000 1,560,000 4 روز پیش
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,400,000 1,400,000 1 روز پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,290,000 1,290,000 1 روز پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 1,320,000 1,320,000 4 روز پیش
پارس خزر سه كاره 9010R 2,790,000 2,790,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P 610,000 610,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 625 3,080,000 3,080,000 4 روز پیش
پارس خزر Model 707 3,490,000 3,580,000 4 روز پیش
پارس خزر Model 724 3,280,000 3,280,000 4 روز پیش
پارس خزر VC-2000W 3,820,000 3,820,000 4 روز پیش
پارس خزر VC2200 4,290,000 4,290,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P 1,040,000 1,040,000 4 روز پیش
پارس خزر TK-2400P 1,450,000 1,450,000 4 روز پیش
پارس خزر TM-3000SP 1,660,000 1,660,000 4 روز پیش
پارس خزر TM-3500SP 1,780,000 1,780,000 4 روز پیش
پارس خزر چای نوش 2,000,000 2,000,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P 2,320,000 2,320,000 4 روز پیش
پارس خزر MG-1400R 3,120,000 3,230,000 4 روز پیش
پارس خزر MG-1500SP 3,380,000 3,380,000 4 روز پیش
پارس خزر MG-1600P 3,380,000 3,380,000 4 روز پیش
پارس خزر MT-1200G 2,850,000 2,910,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 940,000 940,000 4 روز پیش
پارس خزر GR-1.2.3P 1,230,000 1,230,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,620,000 2,620,000 4 روز پیش
پارس خزر FR-2014 2,530,000 2,530,000 4 روز پیش
پارس خزر Mini ZG10A 1,370,000 1,440,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 360,000 360,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.650P 1,020,000 1,020,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P 600,000 760,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,270,000 1,270,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P 1,230,000 1,230,000 4 روز پیش
پارس خزر BG-310P 1,250,000 1,250,000 4 روز پیش
پارس خزر BG-330P 1,370,000 1,370,000 4 روز پیش
پارس خزر CFP-110 3,010,000 3,010,000 4 روز پیش
پارس خزر FP400L 1,210,000 1,210,000 4 روز پیش
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender 760,000 760,000 4 روز پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/04/28
ساعاتی پیش اپلیکیشن واتس‌اپ به دستور مقامات قضایی از کافه بازار حذف شد.
1396/04/28
آخرین فریم ور به روز رسانی شده تلویزیون های او ال ای دی E6 و C6 2016 ال جی با پشتیانی از فرمت ) HLGبرای پخش کیفیت HDR از طریق کانال های تلویزیون استفاده می شود) به بازار عرضه می شود.
1396/04/28
معاون فروش و بازاریابی سایپا اعلام کرد خودروی کوئیک از نیمه دوم مرداد در بازه قیمتی ۳۳ تا ۴۰ میلیون تومان پیش فروش خواهد شد.
1396/04/28
اینبار به سراغ فناوری HLG رفتیم تا شما را بصورت کلی و ساده با این فناوری آشنا کنیم . در این مطلب به معرفی و تعریف فناوری HLG یا همان Hybrid Log-Gamma که به تازگی در حیطه استاندارد های 2017 در تصویر قرار گرفته می پردازیم .
1396/04/28
وزیر ارتباطات اعلام کرد محاسبه‌ی هزینه‌ی اینترنت نامحدود، بر حسب سرعت خواهد بود و کاربر دیگر نیازی به خرید حجم ندارد.
1396/04/28
اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع به کمپانی سامسونگ حاکی از این است که در پرچمداران سال آینده این شرکت یعنی گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس از نمایشگری با ابعاد و اندازه ای مشابه با نمایشگر گلکسی اس ۸ استفاده خواهد شد
1396/04/28
ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب‌شده در گوشی را بر عهده دارد.
1396/04/28
وب سایت کافه گردش جدید ترین امکانات برای خرید آنلاین بلیط هواپیما و تور های مسافرتی را ارائه کرد .
1396/04/28
با اضافه کردن کمی چاشنی رنگ و خلاقیت به تجهیزات آشپزخانه ها می توان فضای آشپزخانه را به محیطی منحصربه فرد وجذاب تبدیل کرد.
1396/04/28
به‎تازگی، گزارش شده است که آیفون 8 تا اواخر سال جاری میلادی و احتمالاً تا پیش از تعطیلات سال نوی میلادی به صورت انبوه تولید نمی‌شود.
‌گزیده اخبار روز
1396/04/28
ساعاتی پیش اپلیکیشن واتس‌اپ به دستور مقامات قضایی از کافه بازار حذف شد.
1396/04/28
آخرین فریم ور به روز رسانی شده تلویزیون های او ال ای دی E6 و C6 2016 ال جی با پشتیانی از فرمت ) HLGبرای پخش کیفیت HDR از طریق کانال های تلویزیون استفاده می شود) به بازار عرضه می شود.
1396/04/28
معاون فروش و بازاریابی سایپا اعلام کرد خودروی کوئیک از نیمه دوم مرداد در بازه قیمتی ۳۳ تا ۴۰ میلیون تومان پیش فروش خواهد شد.
1396/04/28
اینبار به سراغ فناوری HLG رفتیم تا شما را بصورت کلی و ساده با این فناوری آشنا کنیم . در این مطلب به معرفی و تعریف فناوری HLG یا همان Hybrid Log-Gamma که به تازگی در حیطه استاندارد های 2017 در تصویر قرار گرفته می پردازیم .
1396/04/28
محققان دانشگاه رایس (Rice University) آمریکا با ساخت ایمپلنت FlatScope راه‌ حلی برای بازگرداندن بینایی چشم افراد نابینا یافته اند
1396/04/28
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۴۲۶ واحد رشد و به کانال ۸۰ هزار واحد صعود کرد.
1396/04/28
اقتصاد > بازرگانی - تسنیم به نقل از دیلی میل نوشت:چند شرکت عرضه مواد غذایی تصمیم گرفته ریسک حضور در بازار ایران را پذیرفته و بازار ۷ میلیارد دلاری ای را که ایرانیان هر سال صرف رستوران رفتن می کنند تصاحب کنند.
1396/04/28
وزیر ارتباطات اعلام کرد محاسبه‌ی هزینه‌ی اینترنت نامحدود، بر حسب سرعت خواهد بود و کاربر دیگر نیازی به خرید حجم ندارد.
1396/04/28
اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع به کمپانی سامسونگ حاکی از این است که در پرچمداران سال آینده این شرکت یعنی گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس از نمایشگری با ابعاد و اندازه ای مشابه با نمایشگر گلکسی اس ۸ استفاده خواهد شد
1396/04/28
ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب‌شده در گوشی را بر عهده دارد.