خدمات سایت
به میهن مارکت رای دهید...

لیست قیمت محصولات برند وسترن دیجیتال Western Digitalکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital 4Tb Mirror External WDBZVM0040JWT-NESN 11,600,000 11,600,000 2 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital EX2 2-Bay 4Tb Network WDBVKW0040JCH 14,420,000 14,420,000 1 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital EX2 2-Bay 6Tb Network WDBVKW0060JCH 17,770,000 17,770,000 2 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital EX2 2-Bay 8Tb Network WDBVKW0080JCH 22,040,000 22,040,000 2 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital EX4 0Tb small office WDBWWD0000NBK 13,800,000 13,800,000 15 ثانیه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital EX4 4-Bay 12Tb Network WDBWWD0120KBK 35,070,000 35,070,000 2 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital EX-4 4Bay 8Tb WDBWWD0080KBK 30,860,000 30,860,000 2 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud 2Tb WDBCTL0020HWT-EESN 4,650,000 5,220,000 3 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud 6 Tb WDBCTL0060HWT-EESN 10,300,000 12,020,000 1 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud EX4 4Bay 8Tb 29,090,000 29,090,000 2 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Cloud EX4 Diskless 4Bay 14,130,000 14,130,000 2 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD 3 Tb for My Cloud WDBCTL0030HWT-EESN 5,750,000 6,040,000 3 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD 4Tb My Cloud WDBCTL0040HWT-EESN 7,240,000 7,520,000 3 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital Digital My Cloud 2Tb 5,020,000 5,020,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Elements 1Tb 1,950,000 2,020,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Elements SE 1TB 2.5" USB3.0 1,980,000 2,100,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book 4Tb 5,400,000 5,400,000 9 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Essential 2 Tb 3,250,000 3,250,000 8 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Essential 3TB USB 3.0 3,850,000 4,700,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Studio 3TB 7,600,000 7,600,000 8 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Studio Edition II - 4TB 14,850,000 14,850,000 8 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital My Passport Essential SE USB3.0 - 1TB 2,070,000 2,110,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital my passport ultra 1TB 2,040,000 2,090,000 32 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital MyPassport 2TB USB 3.0 3,130,000 3,950,000 25 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Elements 2TB Desktop 2,970,000 3,030,000 32 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD My Passport 2Tb USB 3.0 3,130,000 3,200,000 32 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD My Passport 500GB 1,750,000 1,750,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital WDBDAF0020BBK-EESN 2Tb My Passport 7,730,000 7,730,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WDBDAF0020BBK-NESN 2Tb My Passport 7,730,000 7,730,000 1 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WDBK8Z0010BBK-EESN 1Tb Portable 5,700,000 5,980,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WDBK8Z0010BBK-NESN 1Tb My Passport 5,980,000 5,980,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital My Book Duo 8 Tb WDBUTV0080JSL-NES 24,640,000 24,640,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital Black Series 1Tb 64Mb 2,780,000 3,100,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Black Series 2Tb 64Mb 4,860,000 4,990,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Black Series 4Tb 64Mb 8,350,000 8,350,000 8 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Black 2Tb 4,850,000 5,000,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue 160Gb SATA 450,000 450,000 9 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue 500Gb 1,220,000 1,590,000 8 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue SATA 250Gb 740,000 750,000 8 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Blue320Gb 900,000 1,020,000 8 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Green 1Tb 1,670,000 1,910,000 33 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Green 2Tb 2,100,000 2,580,000 33 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Green 3 TB SATA III - 64MB 2,900,000 4,450,000 32 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Caviar Green 500Gb 1,180,000 1,630,000 33 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Cavier Black 1.0 TB 2,750,000 2,930,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Green WD40EZRX 4Tb 3,850,000 5,050,000 17 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD10PURX 1Tb 8 Bay 2,060,000 2,170,000 16 ثانیه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD30PURX 3Tb 8 Bay 3,880,000 4,060,000 9 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD40PURX 4Tb 8 Bay 5,380,000 5,850,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Purple Surveillance WD60PURX 6Tb 8 Bay 9,890,000 9,890,000 9 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital RE WD3000FYYZ 3Tb 8,600,000 8,690,000 16 ثانیه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital RE WD4000FYYZ 4Tb 11,370,000 11,370,000 8 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red 1Tb 2,650,000 2,790,000 8 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red WD20EFRX 2TB 3,670,000 3,750,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Red WD30EFRX 3TB 4,100,000 4,120,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital SE WD3000F9YZ 3Tb 8,050,000 8,080,000 16 ثانیه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital SE WD4000F9YZ 4Tb 9,850,000 9,910,000 3 دقیقه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD 2Tb-Green 2,050,000 2,650,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Blue WD10EZEX 1Tb 1,690,000 1,820,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Green 500Gb 64m 1,480,000 1,640,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Green 1Tb 64m 1,600,000 1,910,000 9 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Purple WD20PURX 2Tb 2,850,000 3,180,000 16 ثانیه پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Red WD40EFRX 4Tb NAS 5,990,000 6,900,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD10EFRX 1Tb 8 Bay NAS 2,760,000 2,770,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD2001FFSX Red Pro 2Tb NAS 5,720,000 5,720,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD3001FFSX Red Pro 3Tb NAS 7,120,000 7,120,000 9 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD30EFRX - 3Tb 3,800,000 4,750,000 5 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD4001FFSX Red Pro 4Tb NAS 9,190,000 9,190,000 6 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD5000AUDX 500Gb 1,630,000 1,630,000 8 ساعت پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD60EFRX 6Tb 8 Bay NAS 10,950,000 10,950,000 8 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
وسترن دیجیتال Western Digital Scorpio 160Gb IDE 1,800,000 1,800,000 11 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital Scorpio 500Gb SATA 1,650,000 1,650,000 8 روز پیش
وسترن دیجیتال Western Digital WD Dual Drive 120 Gb SSD + 1 Tb WD1001X06XDTL 8,650,000 9,240,000 16 ثانیه پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1394/11/23
از ساعاتی پیش هشتمین جشنواره وب ایران رسما شروع شد.
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/20
مدت هاست که کاربران اندروید منتظر نسخه جدید اپلیکیشن 1Password هستند و امروز این امر محقق گشت.
1394/11/20
پلتفرمی با هدف ادغام سرویس های ابری و Twitch
1394/11/20
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد :: هیچ اتفاق خاصی در مورد طرح وام ده میلیونی خرید لوازم خانگی صورت نگرفت و به نظر می آید که در کل این طرح منتفی شده است.
1394/11/20
با توجه به خبررسانی سایت Reputation Institute در سال گذشته (2015) شرکت BMW مشهورترین شرکت جهان معرفی شده است. این نتایج با استناد به پرسشنامه های 61000 مصرف کننده در 15کشور بزرگ اقتصادی جهان بدست آمده است.
‌گزیده اخبار روز
1394/11/23
از ساعاتی پیش هشتمین جشنواره وب ایران رسما شروع شد.
1394/11/23
گلشیفته فراهانی این بار همبازی آنتنیو باندراس در یک فیلم جدید شد
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از مسجد نصیرالملک شیراز که به خاطر استفاده از شیشه‌های رنگی به نام مسجد صورتی هم مشهور است تعلق پیدا کرده است.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
خبرگزاری میزان شایعه ای را تائید کرده که در فضای مجازی به شدت درحال انتشار است؛دوپینگ سه بازیکن سرشناس لیگ برتری!
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/21
بر اساس تحقیقات جدیدی که تحت رهبری پروفسور دانشگاه American University صورت گرفته، محققین به این نتیجه رسیده اند که ۹۲ درصد از دانشجویان، مطالعه کتاب های فیزیکی را به e-book ترجیح می دهند.