خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند ای ای سی AACکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ای ای سی AAC D16X69 8,550,000 8,550,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC D4X67 2,310,000 2,310,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC D8X68 3,860,000 3,860,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC H16D34 Hybrid 16,080,000 16,080,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC H4D32 Hybrid 3,570,000 3,570,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC H4D35 Hybrid 7,480,000 7,480,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC H8D33 Hybrid 8,740,000 8,740,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC H8D36 Hybrid 11,540,000 11,540,000 5 ماه و 9 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ای ای سی AAC N16V47 19,260,000 19,260,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC N4V45 4,800,000 4,800,000 5 ماه و 9 روز پیش
ای ای سی AAC N8V46 12,290,000 12,290,000 5 ماه و 9 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ای ای سی AAC I3120D43 4,990,000 4,990,000 5 ماه و 15 روز پیش
ای ای سی AAC I3210B41 2,830,000 2,830,000 5 ماه و 15 روز پیش
ای ای سی AAC I3220B43 5,230,000 5,230,000 5 ماه و 15 روز پیش
ای ای سی AAC I3320X42 4,990,000 4,990,000 5 ماه و 15 روز پیش
ای ای سی AAC I4420B24 7,050,000 7,050,000 5 ماه و 15 روز پیش
ای ای سی AAC I4620B24 6,770,000 6,770,000 5 ماه و 15 روز پیش
ای ای سی AAC I4820B24 6,560,000 6,560,000 5 ماه و 15 روز پیش
ای ای سی AAC I4920D25 3,750,000 3,750,000 5 ماه و 15 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ای ای سی AAC A1142D21 547,120 547,120 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A1210B23 2,620,000 2,620,000 5 ماه و 19 روز پیش
ای ای سی AAC A1270B36 2,540,000 2,540,000 5 ماه و 22 روز پیش
ای ای سی AAC A1290B23 2,180,000 2,180,000 5 ماه و 19 روز پیش
ای ای سی AAC A1410B23 1,600,000 1,600,000 5 ماه و 22 روز پیش
ای ای سی AAC A1470B36 1,450,000 1,450,000 5 ماه و 19 روز پیش
ای ای سی AAC A1490B23 1,020,000 1,020,000 5 ماه و 22 روز پیش
ای ای سی AAC A1510B23 1,976,640 1,976,640 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A1570B36 1,619,860 1,619,860 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A1590B23 1,211,700 1,211,700 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A1690B17 905,220 905,220 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A1790B17 967,120 967,120 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A1870B36 1,330,000 1,330,000 5 ماه و 22 روز پیش
ای ای سی AAC A1970B36 1,510,000 1,510,000 5 ماه و 22 روز پیش
ای ای سی AAC A2012X30 1,898,030 1,898,030 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2070X34 1,755,260 1,755,260 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2080X26 4,206,620 4,206,620 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2380D35 1,935,750 1,935,750 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2512D30 2,196,320 2,196,320 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2570D34 2,100,830 2,100,830 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2580D26 5,981,570 5,981,570 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2610D15 1,510,170 1,510,170 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2612D30 2,140,400 2,140,400 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2670D34 1,700,570 1,700,570 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2680D26 4,219,050 4,219,050 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2754D18 1,856,870 1,856,870 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2770D16 696,320 696,320 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2770D36 1,273,400 1,273,400 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2780D14 835,590 835,590 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2790D17 851,060 851,060 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2870D36 1,854,190 1,854,190 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2890D17 1,233,600 1,233,600 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A2970D36 2,266,930 2,266,930 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A2990D17 1,540,750 1,540,750 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A3010D13 1,169,670 1,169,670 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A3012D37 1,578,210 1,578,210 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A3070D12 965,560 965,560 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A3070D38 1,530,780 1,530,780 5 ماه و 13 روز پیش
ای ای سی AAC A3780B26 4,204,550 4,204,550 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A4180B35 2,210,000 2,210,000 5 ماه و 22 روز پیش
ای ای سی AAC A4480B35 4,200,000 4,200,000 5 ماه و 22 روز پیش
ای ای سی AAC A4570P36 5,696,150 5,696,150 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC A5165Z28 N/A N/A N/A
ای ای سی AAC H1110D22 904,600 904,600 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H1310B22 1,273,190 1,273,190 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H1313B19 1,923,090 1,923,090 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H2213D44 1,952,030 1,952,030 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H2413D44 2,000,870 2,000,870 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H3480B26 3,399,010 3,399,010 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H3580B26 4,176,540 4,176,540 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H3612B30 1,867,520 1,867,520 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H4013B40 2,072,960 2,072,960 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H4113B20 1,707,800 1,707,800 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H4413B40 4,203,630 4,203,630 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H4613B44 3,154,260 3,154,260 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H4713B44 1,955,440 1,955,440 5 ماه و 24 روز پیش
ای ای سی AAC H4813B40 4,203,630 4,203,630 5 ماه و 24 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ای ای سی AAC A2175Z N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/02/07
در سال های اخیر خبرهای نگران کننده ای از تعرض و تجاوز به زنان در هند منتشر شده است که نگرانی مردم محلی و جوامع بین المللی مدافع حقوق زنان را در پی داشت.
1395/02/07
ماه هاست که مناقشه عجیبی بین قیمت تمام شده خودرو، درصد تورم، شرایط اقتصادی، دیوار تعرفه خودروهای وارداتی و وجود یا عدم وجود انحصار در بازار خودرو وجود دارد.
1395/02/05
ال جی جی 5 دو ماه قبل در جریان کنگره جهانی موبایل بارسلون معرفی شد، ولی با وجود اینکه مدت‌ها است وارد بازار جهانی شده، تا به امروز وارد ایران نشده است. اما بالاخره ال‌جی اعلام کرد که روز جمعه با برگزاری مراسمی، ال‌جی جی ۵ به صورت رسمی وارد بازار ایران خواهد شد.
1395/02/05
این روزها با بیشتر شدن امکانات دستگاه های موبایل، شاید رایج ترین شکوه و گلایه کاربران عمر اندک باتری تلفن های همراه باشد که البته این گلایه نیز کاملا به جاست: هیچ چیز بدتر از آن نیست که ...
1395/02/04
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: بیش از یک میلیون کارت خرید کالا به افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشور ، تأمین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش در طرح کارت خرید کالا تعلق می گیرد.
1395/02/04
این روزها شبکه‌ی 3G تقریبا حالتی مشابه آنتن‌دهی معمولی سیم‌کارت پیدا کرده است و کمتر جایی در کشورمان پیدا می‌شود که تحت پوشش آن نباشد؛ اما نسل پنجم با نام اینترنت 5G در آن‌سوی آب‌ها در حال پردازش است.
1395/01/31
به تازگی محققان دانشگاه کلمبیا از یک نمونه دوربین انعطاف پذیر رونمایی کرده‌اند که نسبت به تمامی نمونه‌های رونمایی شده تا به حال قدرتمند‌تر است. بدون شک دسترسی به چنین تکنولوژی می‌تواند بر روی سایر تکنولوژی‌های آینده نیز تأثیر به سزایی بگذارد.
1395/01/31
قیمت انواع خودرو در مناطق آزاد در بازار منتشر شد.
1395/01/31
موبایل های P9 و P9 Plus در حالی معرفی شدند که شاید بتوان گفت هیچ نقطه متمایز کننده ای با سایر پرچمداران اندرویدی بازار نداشتند، مگر در بخش دوربین. هوآوی برای این دو تلفن هوشمند از دوربین دوگانه ای استفاده کرده و هر کدام به دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی مجهز هستند.
1395/01/31
با برداشته شدن تحریم های ایران، تاجران و شرکت محصولات آرایشی و بهداشتی به دنبال آن هستند که برندهای مطرح جهان را به ایران بیارند.
‌گزیده اخبار روز
1395/02/08
عضو انجمن لوازم خانگی از افزایش تقاضای شرکت‌های خارجی به تولید لوازم خانگی در ایران خبرداد.
1395/02/08
تلویزیونی با رزولوشن فول اچ دی بخریم یا بیشتر هزینه کنیم و به سراغ UHD (رزولوشن 4K) برویم؟ در زمان خرید تلویزیون، این سوال برای همه مطرح می شود.
1395/02/08
نخستین روغن موتور خودرو پایه گیاهی کشور «تترا» طی مراسمی با حضور دکتر آیت اللهی مدیرعامل شستا و مسوولان محیط زیست رونمایی و به بازارعرضه شد .
1395/02/08
استفاده از سفره‌های یکبارمصرف تهدید بزرگی برای سلامتی مصرف کنندگان است.
1395/02/07
در سال های اخیر خبرهای نگران کننده ای از تعرض و تجاوز به زنان در هند منتشر شده است که نگرانی مردم محلی و جوامع بین المللی مدافع حقوق زنان را در پی داشت.
1395/02/07
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با بیان این که بانکهای ملی، صادرات و رفاه کارگران، بانکهای عامل در اجرای طرح فروش اقساطی کالا هستند گفت: حداکثرحقوق دریافتی شرکت کنندگان در طرح کارت اعتباری کالا ۱.۵ میلیون تومان است.
1395/02/07
‌ مديركل تعزيرات حكومتي قم ازكشف و توقيف كولرهاي گازي خارجي قاچاق در قم از انبار لوازم خانگي خبر داد
1395/02/07
این بلندگو قادر به دریافت فرامین صوتی است و از آن می توان برای کنترل لوازم خانگی حتی سفارش دادن پیتزا هم استفاده کرد
1395/02/07
ماه هاست که مناقشه عجیبی بین قیمت تمام شده خودرو، درصد تورم، شرایط اقتصادی، دیوار تعرفه خودروهای وارداتی و وجود یا عدم وجود انحصار در بازار خودرو وجود دارد.
1395/02/06
میزان شارژدهی باتری اسمارت فون ها و گجت های الکترونیک یکی از مهم ترین مواردی است که شرکت های سازنده روی آن توجه و تاکید بسیاری دارند.