خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند لنوو Lenovoکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo A1000 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A2107 L12T1P31 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3000 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3500 L13D1P31 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A5000 L12D1P31 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A5500 L13D1P32 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S6000 L11C2P32 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo 3000N100 500,000 700,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo 3000N500 450,000 500,000 16 ساعت پیش
لنوو Lenovo 3000V100 500,000 500,000 25 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo 10400 mAh N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling 16Gb 10inch 6,400,000 7,100,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo A3000 7Inches 3,900,000 3,900,000 8 روز پیش
لنوو Lenovo A3300 8Gb 7inch 3,150,000 3,300,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo A7-30 A3300 16Gb 7inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A7-50 A3500 16Gb 7inch 3,900,000 3,900,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo A7600 16Gb 10.1inche 6,270,000 6,400,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo A8-50 A5500 16Gb 8inch 4,700,000 4,700,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo B8080 16Gb 10inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad A1000 16Gb 7inchc 2,340,000 2,340,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaTab S2109 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaTab S5000 16Gb 7inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideatab S6000 10.1inche N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Lenovo Mix 2 64Gb 8inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Miix 2 64Gb 8inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Miix 3 32Gb 7.85inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Mix 64Gb 7.85inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo TAB 2 A7-10F 8Gb 7inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo TAB 2 A7-30GC 8Gb 7inch 3,200,000 3,580,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Tab 2 A7-30HC 16Gb 7inch 3,480,000 3,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo TAB 2 A8-50LC 16Gb 8inch 4,930,000 5,050,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo TAB S8-50LC 16Gb 8inch 5,050,000 5,800,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad 20C1-0027AD 64Gb 10.1inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad 8" 128Gb 3Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad Tablet 2-3G 64Gb 10inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkTap 10" 3Gb 64Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Yoga 12" i5 4Gb 512Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Yoga 2 1050L 16Gb 10.1inch 9,190,000 9,550,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Yoga 2 1051 32Gb 8inch 15,400,000 15,400,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo Yoga 2 830L 16Gb 8inch 6,150,000 6,450,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Yoga 8 B6000 32Gb 8inch 5,190,000 5,190,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo Iomega 70A69001NA IX2 4Tb 12,760,000 12,760,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo Iomega 70A69002NA IX2 6Tb 16,000,000 16,000,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo Iomega 70A69003EA Diskless 2 Bay N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70B89000EA IX4 4Tb 4 Bay N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70B89002NA IX4 12Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70B89003EA IX4 4Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70B99006EA PX6 18Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70BA9004EA PX2 Diskless N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70BG9000EA PX6 Diskless N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70BG9005EA PX6 12Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70BN9003WW PX12 16Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70CK9000WW PX4 Diskless N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70CK9003WW PX4 16Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70CL9001WW PX4 8Tb 93,380,000 93,380,000 1 روز پیش
لنوو Lenovo Iomega 70CL9002WW PX4 12Tb 4 Bay N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70CM9000EA PX4 Diskless N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 70CM9003NA PX4 16Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Iomega 7DBN9008WW PX12 48Tb 420,000,000 420,000,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo px12-400r Diskless -0TB- 12 Bay 70BN9004WW N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo ThinkServer RD450 489,000,000 489,000,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo A3000 Flat Cable N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3300 Board N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3500 Board N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A5500 Board N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaTab A3000 Board N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S6000 Board N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo G550 Bottom Case FA07W000B00 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo 20V 4.5A 390,000 400,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo USB 5 volt N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo A1000 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A1000 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A2107 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A2107 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3000 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3000 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3300 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3300 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3500 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A3500 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A5000 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A5000 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A5500 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A5500 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo FE170 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo FE170 Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S6000 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S6000 Touch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo Q180 Mini PC N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo IdeaCentre 300 Core i5 4GB 1TB 2GB Touch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo C4030 i5 8G 1Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Core i3 4010U (1.7GHz) 4Gb 500Gb 19.5" Touchscreen N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E93z i5 4G 1TB N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaCenter S4040 i3 4G 500Gb 27,200,000 27,200,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaCenter S4040 i5 4G 1TB N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaCentre A300 i5 4G 1Tb 2G 21.5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S4040 i7 8Gb 1T 1Gb TOUCH 36,900,000 36,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo S5030 Core i5 4GB 1TB 2GB N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkCentre E63z I3 4G 500Gb 19.5inch Non-Touch 17,890,000 17,890,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkCentre E63z I3 4G 500Gb 19.5inch Touch 18,900,000 18,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkCentre E73z A i5 4Gb 500G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKCENTRE E73Z i7 4G 1Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkCentre Edge 62z 18.5Inches Ci3 500Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo G570 430,000 500,000 9 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo Vibe P1m Dual SIM 16Gb 5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A1000 Dual SIM 8Gb 4inch 2,050,000 2,050,000 20 روز پیش
لنوو Lenovo A2010 Dual SIM 8Gb 4.5inch 3,050,000 3,050,000 20 روز پیش
لنوو Lenovo A526 4Gb 4.5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A6000 Dual SIM 8Gb 5inch 4,250,000 4,250,000 20 روز پیش
لنوو Lenovo A7000 Dual SIM 8Gb 5.5inch 5,100,000 5,100,000 20 روز پیش
لنوو Lenovo A7010 Dual SIM 32Gb 5.5inch 8,450,000 8,450,000 20 روز پیش
لنوو Lenovo A8 5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A850 5.5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A850plus N/A N/A N/A
لنوو Lenovo A880 6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo K3 Note Dual SIM 16Gb 5.5inch 7,350,000 7,350,000 20 روز پیش
لنوو Lenovo K900 pictures 5.5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo P780 5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Phab Plus Dual SIM 16Gb 7inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Phab Plus Dual SIM 32Gb 6.8inch 8,950,000 8,950,000 20 روز پیش
لنوو Lenovo S650 8Gb 4.7inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S660 4.7inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S820 4.7inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S850 5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S860 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Sisley S90 5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Vibe P1 DualSIM 32Gb 5.5inch 10,750,000 11,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Vibe S1 Dual SIM 32Gb 5inch 10,180,000 10,400,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo VIBE Shot Dual SIM 32Gb 5inch 12,050,000 12,200,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Vibe X S960 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Vibe X2 5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Vibe Z2 5.5inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Vibe Z2 Pro 6inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo E4070 i5 8G 1Tb+8Gb SSD 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad 300 Celeron N3050 4G 500Gb 7,950,000 10,250,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 305 i5 4G 1Tb 2G 15.6inch 15,900,000 16,000,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 310 i5 4G 500Gb 2G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad Z5075 FX7500 6G 1Tb+8Gb SSD 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad300 i7 16G 2Tb 2G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad E550 i7 16G 1Tb 2G 15.6inch 23,950,000 23,950,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5030 N2840 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo B5070 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo B5070 3558U 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo B5070 i3 4G 500Gb 12,950,000 13,000,000 12 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5070 i5 4G 500Gb2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo B5080 i3 4G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo B5080 i3 4G 500Gb 1G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo B5080 i5 4G 500Gb 14,890,000 14,890,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo B5080 i5 6G 1Tb 2G 16,750,000 16,750,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo B5080 i7 6G 1Tb 2G 18,950,000 18,950,000 12 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5130 Celeron 2G 500Gb 7,750,000 7,900,000 12 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5130 QC 4G 500Gb 1G 15.6inch 10,400,000 10,400,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5130 QC 4G 500Gb int 15.6inch 8,790,000 8,900,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5180 I5 4G 500Gb 2G 15inch 15,150,000 15,400,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5180 i3 4G 500Gb 1G 15inch 11,600,000 11,700,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5180 i5 4G 500Gb 1G 15.6inch 14,700,000 14,700,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5180 I5 6G 1Tb 2G 15inch 16,090,000 16,400,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo B5180 I7 8G 1Tb 2G 15.6inch 19,200,000 19,700,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo E4070 i3 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E4070 i5 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E4070 i7 16G 1Tb+8Gb SSD 2G 26,000,000 26,000,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo E4070 I7 8G 1Tb+8Gb SSD 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E4080 i5 8G 1Tb 2G 18,900,000 18,900,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo E5080 i3 4G 500Gb 2G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E5080 I7 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E5180 i7 8G 1Tb 2G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E531 Celeron 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E531 I5 6G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E531 i7 6Gb 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E540 i5 6G 1Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo E550 i5 8G 1Tb 2G 17,200,000 18,500,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Edge E540 Core i3 4G 500Gb 2Gb 14,400,000 14,400,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo Essential B590 Pentium2020 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G4045 A8-6410 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G500 i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G500 i3 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5030 N2840 4G 500Gb 1G 10,900,000 10,900,000 11 روز پیش
لنوو Lenovo Essential G5045 A6 6G 1Tb 2G 15.6inch 12,530,000 12,700,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Essential G5045 A8 4G 1Tb 2G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5070 Celeron 2957U 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5070 i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5070 i5 4G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5070 I5 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5070 i7 8G 1Tb 2G 19,800,000 19,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Essential G5080 3805U 4G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5080 I3 4G 500Gb 10,390,000 11,000,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Essential G5080 I5 4G 500Gb 2G 15,500,000 15,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Essential G5080 I5 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Essential G5080 I7 8G 1Tb 2G 19,550,000 22,900,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Essential G510 i5 4G 500Gb 19,500,000 19,500,000 11 روز پیش
لنوو Lenovo Flex 2 CELERON 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Flex 2 A6 8G 1Tb 3G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Flex 2 i5 4G 500Gb +8Gb SSD 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Flex 2 i5 6G 1Tb+8Gb SSD 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Flex 2 i7 8G 1Tb 4G 29,050,000 29,050,000 9 ساعت پیش
لنوو Lenovo FLEX 2 i7 8G 1Tb+8Gb SSD 4G 28,850,000 28,850,000 9 ساعت پیش
لنوو Lenovo FLEX2 I5 6G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo FLEX2 I5 6G 1Tb+8Gb SSD 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo FLEX215 CELERON 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo FLEX3 i7 8G 1Tb 2G Touch 27,350,000 27,350,000 9 ساعت پیش
لنوو Lenovo G Series G5080 Celeron 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G4080 i3 4GB 500Gb 14inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G500 B960 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G500 6G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G500 CEL DUAL CORE 1005 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G500 i5 4G 500Gb 1G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G5030 N2840 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G5045 A4 4G 500Gb 1G 15.6inch 10,500,000 11,050,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo G5045 A4 6G 1Tb 2G 12,700,000 13,200,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo G5045 AMD E1-6010 2G 500Gb 7,500,000 7,800,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo G5045-AMD-E1-6010 4G 500Gb 8,100,000 8,300,000 10 ساعت پیش
لنوو Lenovo G505 E1-2100 4G 500Gb-1G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G5070 Ci7 6G 1Tb 2G 19,050,000 19,500,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo G5070 i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G5070 i5 6G 1Tb 2G 17,190,000 17,190,000 8 روز پیش
لنوو Lenovo G5070 I5 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G5080 Celeron 4G 1Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo G5080 i3 4G 1Tb 2G 11,050,000 13,300,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo G5080 i3 4G 500Gb 2G 12,080,000 12,800,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo G5080 i5 6G 1Tb 2G 16,950,000 16,950,000 9 ساعت پیش
لنوو Lenovo G510 CELERON 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IBM G5070 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IBM G5070 3558U 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IBM G510 i3 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IBM G510 i7 8G 1Tb 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IBM Z5075 A12 6G 1Tb 3G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideadpad 100s Cel 2G 32Gb SSD Int 11.6inch 7,850,000 7,850,000 11 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad S400 i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad 100 i5 4G 1Tb 2G 15.6inch 14,450,000 14,450,000 11 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 300 i3 4G 500Gb 2G 15.6inch 12,700,000 12,700,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 300 Celeron N2840 2G 500Gb 7,550,000 7,750,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad 300 Celeron N2840 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad 300 I5 4G 500Gb 2G 15,180,000 15,900,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 300 i5 6G 1Tb 2G 15.6inch 16,800,000 16,800,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 300 I5 8G 1Tb 2G 16,800,000 17,500,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 300 I7 8G 1Tb 2G 19,600,000 20,150,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 300 N3060 4G 500Gb INT 15.6inch 7,750,000 8,500,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 305 i3 4G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad 305 i5 4G 1Tb int 15.6inch 13,700,000 13,700,000 8 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 305 i7 8G 1Tb 2G 19,600,000 19,750,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 310 i7 8G 1Tb 2G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad 500 i7 16G 2Tb 4G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad 500 FX8800 8G 1Tb 2G 15.6inch 18,950,000 20,300,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 500 i5 8G 1Tb+8Gb SSD 4G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad 500 I5 8G 2Tb 4G 20,900,000 21,900,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 500 I7 8G 1Tb 4G 23,600,000 23,900,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 500 I7 8G 1Tb+8Gb SSD 4G 24,100,000 24,600,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 500 I7 8G 2Tb 4G 24,500,000 25,200,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad 700 i7 16G 1Tb+128Gb 4G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad E1030A 2G 500 N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad E4070 i5 8G 1Tb 2G 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad G5030 Celeron 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad G5030 N3540 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad G5045 CELERON 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IDEAPAD I305 i5 4Gb 1Tb 2Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad I305 i5 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad S203 Celeron 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad S2030 Celeron N2830 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad Y700 i7 16G 1Tb 4G 15.6inch 41,700,000 41,700,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Yoga 300 N3540 4G 1Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad Yoga 500 i5 4Gb 500Gb+8Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad Yoga 500 i5 8Gb 1Tb+8Gb SSD 2Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad Yoga 500 i7 8Gb 1Tb 2Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad Z4070 i5 6G 1Tb+8Gb SSD 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad Z5070 i5 6G 1Tb 20,790,000 20,790,000 8 روز پیش
لنوو Lenovo IdeaPad Z5070 I5 6G 1Tb 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad Z5070 i7 4G 1Tb 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IdeaPad Z5075 FX7500 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Ideapad Z5170 i7 16G 1Tb 4G 25,500,000 28,500,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Ideapad Z5170 i7 8G 256Gb SSD 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IP100 i3 4G 500Gb 2G 15.6inch 12,350,000 12,400,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo IP100 Ce 2G 500Gb Int 15.6inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo IP100 DC 4G 1Tb 2G 15.6inch 11,700,000 11,700,000 11 ساعت پیش
لنوو Lenovo IP300 i5 4G 500Gb INT 15.6inch 13,300,000 13,350,000 9 ساعت پیش
لنوو Lenovo IP310 i5 8G 1Tb 2G 14inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S510 i7 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S510P i5 4G 500Gb+8G SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo S510P i7 6G 1Tb +8G SSD 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo T450s i7 8GB 1TB N/A N/A N/A
لنوو Lenovo T460s i7 12GB 512GB SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo T540p i7 8GB 1TB N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINK PAD e431 i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad E460 I5 4G 500Gb 2G 14 inch 17,000,000 17,200,000 10 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E460 I5 8G 1Tb 2G 14 inch 18,900,000 19,300,000 10 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E460 I7 8G 1Tb 2G 14 inch 23,200,000 23,550,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E540 I5 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKPAD E540 i5 6G 1tb 2G 19,900,000 19,900,000 11 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E540 I5 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad E550 i3 4G 500Gb 15.6inch 11,700,000 11,850,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E550 i3 4G 500Gb 2G 13,900,000 14,300,000 10 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E550 I5 4G 500Gb 2G 15,850,000 16,600,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E550 I7 8G 1Tb 2G 21,900,000 22,550,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E560 I5 4G 500Gb 2G 15inch 16,490,000 17,550,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E560 i5 8G 1Tb 2G 15.6inch 18,700,000 19,100,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad E560 I7 16G 1Tb 2G 15inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad E560 I7 8G 1Tb 2G 15.6inch 22,400,000 23,400,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo ThinkPad Edge E430 i5 4G 750GB N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad Helix i7 8G 256Gb SSD 11inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad P50 i7 8Gb 1Tb 4Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad S440 i5 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad S440 i7 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKPAD T440P i5 8GB 1TB N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKPAD T440P i7 8G 1Tb 1Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKPAD T450S i7 8GB 256SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad T61 T7500 1G 100Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ci7 8G 256Gb SSD 69,800,000 69,800,000 14 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ci7 8G 512Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad X131e i3 4G 320Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad X140e 4G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKPAD X250 i5 8Gb 1Tb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad X250 i7 8GB 1TB+16GB SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKPAD X250 i7 8GB 256G SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo THINKPAD YOGA i5 4Gb 500Gb+8Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo V310 i5 4G 1Tb 2G 15.6inch 16,150,000 16,400,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo V310 i7 8G 1Tb 2G 15.6inch 20,800,000 20,800,000 7 ساعت پیش
لنوو Lenovo Y5070 i7 16G 1Tb+8Gb SSD 4G 32,900,000 36,490,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Y5070 i7 8G 1Tb 4Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Y700 i7 16G 1Tb+128Gb SSD 4G 39,250,000 42,490,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Y700 i7 8G 1Tb 4G 32,500,000 34,400,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Yoga i5 8Gb 1Tb+16Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Yoga-260 i7 8Gb 256Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Yoga-260 i7 8Gb 512Gb SSD N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z4070 i7 8G 1Tb+8Gb 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z4170 I5 8G 1Tb 4G 14inch N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z4170 I7 8G 1Tb 4G 14inch 23,450,000 23,800,000 1 ساعت پیش
لنوو Lenovo Z5070 CELERON 2957U 2G 500Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z5070 i7 16G 1Tb 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z5070 I7 8G 1Tb 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z5070 I7 8G 1Tb+8Gb SSD 4G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z5075-A12 6G 1Tb 3G N/A N/A N/A
لنوو Lenovo Z5170 i5 8G 1Tb 4G 20,500,000 23,950,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Z5170 i7 16G 1Tb 2G 25,500,000 27,700,000 8 ساعت پیش
لنوو Lenovo Z5170 i7 8G 1Tb 4G 23,900,000 25,850,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo ThinkPad L412 i5 4G 500Gb 8,500,000 8,500,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad L420 I5 4G 320Gb N/A N/A N/A
لنوو Lenovo ThinkPad L420 i5 4G 320Gb 14inch 8,300,000 8,300,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad L520 i5 4G 500Gb 2GB 15.6inch 9,500,000 9,500,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad R400 Core 2 Duo 2G 160Gb 5,700,000 5,700,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad R61 Core 2 Duo 1.5G 80Gb 4,300,000 4,300,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad R61 T7500 2G 160Gb 4,700,000 4,700,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad T410 i5 4G 500Gb 7,900,000 7,900,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad T430 i5 4G 750Gb 14inch 9,900,000 9,900,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad T500 Dual 160Gb 5,800,000 5,800,000 2 ماه و 6 روز پیش
لنوو Lenovo ThinkPad T61 2Duo 2G 250Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo IdeaPad Z500 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
لنوو Lenovo D186WA 18.5inch N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/06/07
استفاده از شبکه WiFi به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های اتصال به اینترنت در خانه و محل کار تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش مفید می‌تواند مشکلاتی آزاردهنده را برای ما ایجاد کند. اگر شما هم در استفاده از شبکه WiFi دچار مشکلاتی نظیر افت سرعت، ضعف سیگنال یا مشکلاتی ازاین‌دست هستید، در این مطلب با ۱۰ روش آشنا خواهید شد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها شبکه WiFi خانه یا محل کار خود را تقویت کنید.
1395/06/07
همان‌گونه که در جریان هستید، پرچم‌دار جدید سری گلکسی نوت به تازگی در برخی بازارهای خاص عرضه گردیده است.
1395/06/07
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: از ابتدای مهر ماه طرح جمع‌آوری كالاهای بدون فاكتور از سطح واحدهای صنفی اجرا خواهد شد.
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/02
طی سال جاری، شایعات پیرامون مدل های آیفون 2016 به اوج خود رسید و تا چندی پیش نیز از مدل «پرو» با صفحه نمایشگر OLED صحبت می شد...
1395/05/31
مدت هاست که شمار زیادی از استارتاپ ها تلاش دارند ایده ساخت ماشین های خودران را به واقعیت بدل کنند و تا کنون نیز نسخه های مختص به خود از آنها را ساخته و مورد آزمایش قرار داده اند.
1395/05/31
G5 پرچمدار امسال شرکت کره‌ای ال‌جی است. این کمپانی در نظر دارد نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۷.۰ نوقا را به‌زودی در اختیار برخی از کاربران جی 5 قرار دهد.
1395/05/30
فروشگاه های «اپل استور» همواره چیزی بیشتر از یک فروشگاه معمولی بودند؛
1395/05/27
گفته می‌شود که کمپانی گوگل از ماه آینده، گوشی‌های هوشمند جدیدی را با برند گوگل در برخی از بازارها عرضه خواهد کرد. احتمالا این گوشی‌ها نسخه‌ی تغییر نام یافته‌ی نکسوس‌های جدید باشند.
‌گزیده اخبار روز
1395/06/07
استفاده از شبکه WiFi به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های اتصال به اینترنت در خانه و محل کار تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش مفید می‌تواند مشکلاتی آزاردهنده را برای ما ایجاد کند. اگر شما هم در استفاده از شبکه WiFi دچار مشکلاتی نظیر افت سرعت، ضعف سیگنال یا مشکلاتی ازاین‌دست هستید، در این مطلب با ۱۰ روش آشنا خواهید شد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها شبکه WiFi خانه یا محل کار خود را تقویت کنید.
1395/06/07
همان طور که می دانید کمپانی HTC پس از بدقولی ها و تأخیر فراوان، بالاخره اولین نسل از هدست های واقعیت مجازی اش تحت عنوان Vive را ابتدای سال جاری میلادی به بازار عرضه نمود.
1395/06/07
سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم افتتاحیه ی فاز نخست شبکه ی ملی اطلاعات که امروز برگزار شد، از جدیدترین حمله ی DDOS به شبکه ی ارتباطی ایران خبر داد.
1395/06/07
کمپانی فوجی فیلم جدیدترین مدل از دوربین های بدون آینه سطح مبتدی با قابلیت تعویض لنز تحت عنوان کلی سری X را با نام X-A3 معرفی کرد.
1395/06/07
ولو همیشه یکی از طرف‌های رقابت برای تولید کامیون‌های پرقدرت جهان بوده است. حالا این شرکت کامیونی تولید کرده که با قدرت ۲۴۰۰ اسب بخار بار دیگر رکورد سرعت کامیون‌های جهان را شکسته و مشهور شده است.
1395/06/07
همان‌گونه که در جریان هستید، پرچم‌دار جدید سری گلکسی نوت به تازگی در برخی بازارهای خاص عرضه گردیده است.
1395/06/07
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: از ابتدای مهر ماه طرح جمع‌آوری كالاهای بدون فاكتور از سطح واحدهای صنفی اجرا خواهد شد.
1395/06/06
موج ویرانگری از زلزله‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶ دانشمندان را برآن داشته تا به پیش‌بینی درباره زلزله‌های احتمالی در جهان دست بزنند و بر اساس آخرین اظهارات، در تهران، استانبول و لس‌آنجلس احتمال وقوع زلزله مرگبار بیش از نقاط دیگر دنیا وجود دارد.
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
این اتفاق کم‌سابقه در حواشی اخیر، از اصل برگزاری کنسرت پراهمیت‌تر است، چرا که دیگر مسئله صرفاً برگزاری کنسرت موسیقی نیست، بلکه استقرار و اجرای قانون در سراسر کشور و جلوگیری از اجرا یا عدم اجرای یک قانون واحد در نقاط مختلف کشور و جلوگیری از بخش بخش شدن حاکمیت در کشور است.