خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1000P N/A N/A N/A
پارس خزر Citrus Press 620,000 620,000 7 ساعت پیش
پارس خزر CJ-1000P 640,000 640,000 7 ساعت پیش
پارس خزر PULP 1,000,000 1,000,000 7 ساعت پیش
پارس خزر ليموناد 750,000 750,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 3کاره 610SP N/A N/A N/A
پارس خزر 620P N/A N/A N/A
پارس خزر 700P 1,130,000 1,130,000 7 ساعت پیش
پارس خزر JBG-610P 2,150,000 2,150,000 7 ساعت پیش
پارس خزر JBG-640P N/A N/A N/A
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر 2,320,000 2,320,000 7 ساعت پیش
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,660,000 1,660,000 7 ساعت پیش
پارس خزر دوکاره 630P N/A N/A N/A
پارس خزر دوکاره JBG-645P N/A N/A N/A
پارس خزر سه كاره ويتاملون 2,740,000 2,740,000 7 ساعت پیش
پارس خزر سه كاره ويتافروت 3,190,000 3,190,000 7 ساعت پیش
پارس خزر مخلوط کن 600P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DB501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-DS501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-PC411 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S 501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S411 N/A N/A N/A
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف الماسه SI-DS 301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P 770,000 770,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT-VESTA 3,000,000 3,080,000 7 ساعت پیش
پارس خزر TO-1500P 1,700,000 1,750,000 7 ساعت پیش
پارس خزر TO-650P 1,110,000 1,110,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ 2000V1 N/A N/A N/A
پارس خزر BBQ2000V N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ N/A N/A N/A
پارس خزر Model 8500 N/A N/A N/A
پارس خزر VSC-01 N/A N/A N/A
پارس خزر چندمنظوره مدل تيرانا N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2000P رومیزی فن دار 980,000 980,000 1 روز پیش
پارس خزر TL2000 1,570,000 1,570,000 1 روز پیش
پارس خزر TM2000 1,470,000 1,470,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS 1,480,000 1,480,000 7 ساعت پیش
پارس خزر 101Tyan 1,610,000 1,610,000 7 ساعت پیش
پارس خزر 181TS 1,730,000 1,730,000 7 ساعت پیش
پارس خزر 271TS 2,010,000 2,010,000 7 ساعت پیش
پارس خزر 271Tyan 2,110,000 2,110,000 7 ساعت پیش
پارس خزر 361TS 2,610,000 2,610,000 7 ساعت پیش
پارس خزر 61Tyan 1,580,000 1,580,000 7 ساعت پیش
پارس خزر DMC-181P 2,960,000 2,960,000 7 ساعت پیش
پارس خزر RC101E-110V N/A N/A N/A
پارس خزر RC101G N/A N/A N/A
پارس خزر RC181G 2,900,000 2,900,000 15 ساعت پیش
پارس خزر RC-181SN 1,780,000 1,780,000 7 ساعت پیش
پارس خزر RC-181Tyan-N 2,010,000 2,010,000 7 ساعت پیش
پارس خزر RC271G-230V N/A N/A N/A
پارس خزر RC-61TS 1,580,000 1,580,000 7 ساعت پیش
پارس خزر RCSC101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW101 1,540,000 1,540,000 7 ساعت پیش
پارس خزر RCW181 1,800,000 1,800,000 7 ساعت پیش
پارس خزر RCW271 2,110,000 2,110,000 7 ساعت پیش
پارس خزر آرام پز 101 1,370,000 1,370,000 7 ساعت پیش
پارس خزر آرام پز 181 1,630,000 1,630,000 7 ساعت پیش
پارس خزر آرام پز 271 1,930,000 1,930,000 7 ساعت پیش
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان N/A N/A N/A
پارس خزر الکترونیکی تفتان 181 2,350,000 2,350,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پلازا N/A N/A N/A
پارس خزر چند کاره RCSC271 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 101 1,340,000 1,340,000 7 ساعت پیش
پارس خزر كندوج 181 1,600,000 1,600,000 7 ساعت پیش
پارس خزر کندوج 271 1,810,000 1,810,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010R 2,190,000 2,190,000 7 ساعت پیش
پارس خزر بدون پره PX-BF-003 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند 4010S 1,865,000 1,865,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 3,130,000 3,130,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 1,860,000 2,200,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 1,830,000 1,830,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 1,795,000 1,795,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 2,250,000 2,250,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 2,400,000 2,400,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 1,710,000 1,710,000 7 ساعت پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 2,250,000 2,250,000 7 ساعت پیش
پارس خزر ديواري مدل 7020R 1,800,000 1,800,000 7 ساعت پیش
پارس خزر دیواری مدل 7010 N/A N/A N/A
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,350,000 1,400,000 7 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,250,000 1,290,000 7 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 1,300,000 1,300,000 7 ساعت پیش
پارس خزر سه كاره 9010R 2,850,000 2,850,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر RY-9990 480,000 480,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر KOMPRESSOR 2500W 5,880,000 6,050,000 7 ساعت پیش
پارس خزر Model 625 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 707 3,050,000 3,050,000 7 ساعت پیش
پارس خزر Model 724 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 808 3,390,000 3,400,000 7 ساعت پیش
پارس خزر VC-2000W 3,700,000 3,700,000 7 ساعت پیش
پارس خزر VC2200 4,170,000 4,170,000 7 ساعت پیش
پارس خزر VC-707 ALPHA 3,490,000 3,490,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P 980,000 980,000 7 ساعت پیش
پارس خزر 3500P 1,730,000 1,730,000 1 روز پیش
پارس خزر MK17T02A N/A N/A N/A
پارس خزر TK-2400P 1,330,000 1,330,000 7 ساعت پیش
پارس خزر TM-3000SP 1,540,000 1,540,000 7 ساعت پیش
پارس خزر TM-3500SP N/A N/A N/A
پارس خزر چای نوش 1,900,000 1,900,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P 2,140,000 2,140,000 7 ساعت پیش
پارس خزر MG 1500P N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1400R 3,170,000 3,170,000 7 ساعت پیش
پارس خزر MG-1500SP 3,220,000 3,220,000 7 ساعت پیش
پارس خزر MG-1600P 3,330,000 3,330,000 7 ساعت پیش
پارس خزر MT-1200G 2,670,000 2,670,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 850,000 850,000 7 ساعت پیش
پارس خزر GR-1.2.3P 1,120,000 1,120,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 101 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر VG-7000P 1,560,000 1,560,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,440,000 2,440,000 7 ساعت پیش
پارس خزر FR-2014 2,440,000 2,440,000 7 ساعت پیش
پارس خزر Mini ZG10A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ّبخار تيركس N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.1500P N/A N/A N/A
پارس خزر OT.650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P 630,000 630,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,160,000 1,160,000 7 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-310P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-330P N/A N/A N/A
پارس خزر CFP-110 2,880,000 2,880,000 7 ساعت پیش
پارس خزر FP-2000P 650,000 650,000 7 ساعت پیش
پارس خزر FP400L 1,210,000 1,210,000 7 ساعت پیش
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5501 AP 690,000 690,000 7 ساعت پیش
پارس خزر HP-5503 AP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SH201 سایا N/A N/A N/A
پارس خزر کاسه دار GMT-05B2 سایا N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/05/06
اپل نیمه شب گذشته گزارش خود از عملکرد مالی اش در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد و خبر داد که موفق به کسب سود خالصی برابر با ۷.۸ میلیارد دلار شده است.
1395/05/06
کسبه می‌گویند عادت ورود شبانه به واحدهای صنفی برای مبارزه با قاچاق، چند سالی می‌شد که ترک شده بود اما حالا دوباره رایج شده است.
1395/05/06
از کره جنوبی خبر می رسد شرکت LG Display می خواهد 1.75 میلیارد دلار در بخش تولید نمایشگرهای OLED انعطاف پذیر سرمایه گذاری کند.
1395/05/05
کمپانی جی ال ایکس (GLX) یکی از نخستین کارخانه‌های تولید تلفن هوشمند در کشورمان به شمار می‌رود..
1395/05/05
Prisma پدیده‌ی جدید دنیای مجازی و گوشی‌های اندروید و آیفون است که تصاویر ساده‌ی شما را به آثار هنری شگفت انگیزی تبدیل می‌کند که احتمالا در چند روز اخیر نمونه‌های آن را در اینستاگرام و شبکه‌های مشابه مشاهده کرده‌اید.
1395/05/03
با پیشرفت عرصه تلفن‌های هوشمند در زمینه فیلم برداری و عکاسی حالا افراد بیشتری به این رشته علاقه مند شده‌اند.
1395/05/03
با عرضه‌ی رسمی بازی پوکمون گو (Pokémon Go) در کشور خودمان احتمالا خیلی از شما این روزها در حال تجربه‌ی این بازی بر روی اسمارت فون و تبلت‌های خود هستید...
1395/05/03
شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) برای ارزان شدن قیمت اینترنت بر اساس مصوبه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قرارداد جدید امضاء کردند. بنا به اعلام زیرساخت، این نخستین گام برای اجرای مصوبه‌ی ارزان شدن اینترنت است.
1395/05/02
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از بازداشت متهم اصلی پرونده کشف ۲۵ انبار بزرگ لوازم خانگی در کرج و تهران خبر داد
1395/05/02
جاسوس‌افزار‌های بسیاری برای سیستم‌عامل‌های مختلف توسط هکرها ساخته شده است.
‌گزیده اخبار روز
1395/05/06
هرچند استفاده از دوربین دوگانه در تلفن های هوشمند ایده ی جدیدی نیست، اما به تازگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و هر روز در محصولات بیشتری مشاهده می شود
1395/05/06
اپل نیمه شب گذشته گزارش خود از عملکرد مالی اش در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد و خبر داد که موفق به کسب سود خالصی برابر با ۷.۸ میلیارد دلار شده است.
1395/05/06
کسبه می‌گویند عادت ورود شبانه به واحدهای صنفی برای مبارزه با قاچاق، چند سالی می‌شد که ترک شده بود اما حالا دوباره رایج شده است.
1395/05/06
از کره جنوبی خبر می رسد شرکت LG Display می خواهد 1.75 میلیارد دلار در بخش تولید نمایشگرهای OLED انعطاف پذیر سرمایه گذاری کند.
1395/05/06
برای اولین بار در صنعت گرافیک کامپیوتری، کمپانی AMD کارت گرافیک جدیدی را با قابلیت پشتیبانی از SSD معرفی کرد.
1395/05/05
همان‌طور که می‌دانید وایو پس از جدایی از کمپانی مادر، فقط برای ژاپنی‌ها تولید می‌کند.
1395/05/05
کمپانی جی ال ایکس (GLX) یکی از نخستین کارخانه‌های تولید تلفن هوشمند در کشورمان به شمار می‌رود..
1395/05/05
Prisma پدیده‌ی جدید دنیای مجازی و گوشی‌های اندروید و آیفون است که تصاویر ساده‌ی شما را به آثار هنری شگفت انگیزی تبدیل می‌کند که احتمالا در چند روز اخیر نمونه‌های آن را در اینستاگرام و شبکه‌های مشابه مشاهده کرده‌اید.
1395/05/04
استارتاپ موسوم به Null PTY LTD کوچک‌ترین شارژر موبایل در جهان را طراحی کرد.
1395/05/04
پیشنهاد نصب رایگان ویندوز 10 تا 4 روز دیگر به اتمام می‌رسد.