خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1000P N/A N/A N/A
پارس خزر Citrus Press 620,000 620,000 3 روز پیش
پارس خزر CJ-1000P 640,000 640,000 3 روز پیش
پارس خزر PULP 1,000,000 1,000,000 3 روز پیش
پارس خزر ليموناد 750,000 750,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 3کاره 610SP N/A N/A N/A
پارس خزر 620P N/A N/A N/A
پارس خزر 700P 1,130,000 1,130,000 3 روز پیش
پارس خزر JBG-610P 2,150,000 2,150,000 3 روز پیش
پارس خزر JBG-640P N/A N/A N/A
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر 2,320,000 2,320,000 3 روز پیش
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,660,000 1,660,000 3 روز پیش
پارس خزر دوکاره 630P N/A N/A N/A
پارس خزر دوکاره JBG-645P N/A N/A N/A
پارس خزر سه كاره ويتاملون 2,740,000 2,740,000 3 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتافروت 3,190,000 3,190,000 3 روز پیش
پارس خزر مخلوط کن 600P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DB501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-DS501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-PC411 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S 501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S411 N/A N/A N/A
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف الماسه SI-DS 301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P 770,000 770,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT-VESTA 3,000,000 3,080,000 1 روز پیش
پارس خزر TO-1500P 1,700,000 1,750,000 1 روز پیش
پارس خزر TO-650P 1,110,000 1,110,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ 2000V1 N/A N/A N/A
پارس خزر BBQ2000V N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ N/A N/A N/A
پارس خزر Model 8500 N/A N/A N/A
پارس خزر VSC-01 N/A N/A N/A
پارس خزر چندمنظوره مدل تيرانا N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2000P رومیزی فن دار N/A N/A N/A
پارس خزر TL2000 N/A N/A N/A
پارس خزر TM2000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS 1,480,000 1,480,000 3 روز پیش
پارس خزر 101Tyan 1,610,000 1,610,000 3 روز پیش
پارس خزر 181TS 1,730,000 1,730,000 3 روز پیش
پارس خزر 271TS 2,010,000 2,010,000 3 روز پیش
پارس خزر 271Tyan 2,110,000 2,110,000 3 روز پیش
پارس خزر 361TS 2,610,000 2,610,000 3 روز پیش
پارس خزر 61Tyan 1,580,000 1,580,000 3 روز پیش
پارس خزر DMC-181P 2,960,000 2,960,000 3 روز پیش
پارس خزر RC101E-110V N/A N/A N/A
پارس خزر RC101G N/A N/A N/A
پارس خزر RC181G 2,900,000 2,900,000 21 ساعت پیش
پارس خزر RC-181SN 1,780,000 1,780,000 3 روز پیش
پارس خزر RC-181Tyan-N 2,010,000 2,010,000 3 روز پیش
پارس خزر RC271G-230V N/A N/A N/A
پارس خزر RC-61TS 1,580,000 1,580,000 3 روز پیش
پارس خزر RCSC101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW101 1,540,000 1,540,000 3 روز پیش
پارس خزر RCW181 1,800,000 1,800,000 3 روز پیش
پارس خزر RCW271 2,110,000 2,110,000 3 روز پیش
پارس خزر آرام پز 101 1,370,000 1,370,000 3 روز پیش
پارس خزر آرام پز 181 1,630,000 1,630,000 3 روز پیش
پارس خزر آرام پز 271 1,930,000 1,930,000 3 روز پیش
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان N/A N/A N/A
پارس خزر الکترونیکی تفتان 181 2,350,000 2,350,000 3 روز پیش
پارس خزر پلازا N/A N/A N/A
پارس خزر چند کاره RCSC271 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 101 1,340,000 1,340,000 3 روز پیش
پارس خزر كندوج 181 1,600,000 1,600,000 3 روز پیش
پارس خزر کندوج 271 1,810,000 1,810,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010R 2,190,000 2,190,000 3 روز پیش
پارس خزر بدون پره PX-BF-003 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند 4010S 1,865,000 1,865,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 3,130,000 3,130,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 1,860,000 2,200,000 21 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 1,830,000 1,830,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 1,795,000 1,795,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 2,250,000 2,250,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 2,400,000 2,400,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 1,710,000 1,710,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 2,250,000 2,250,000 3 روز پیش
پارس خزر ديواري مدل 7020R 1,800,000 1,800,000 3 روز پیش
پارس خزر دیواری مدل 7010 N/A N/A N/A
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,350,000 1,400,000 21 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,250,000 1,290,000 21 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 1,300,000 1,300,000 3 روز پیش
پارس خزر سه كاره 9010R 2,850,000 2,850,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر RY-9990 480,000 480,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر KOMPRESSOR 2500W 6,050,000 6,050,000 1 روز پیش
پارس خزر Model 625 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 707 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 724 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 808 3,400,000 3,400,000 1 روز پیش
پارس خزر VC-2000W N/A N/A N/A
پارس خزر VC2200 N/A N/A N/A
پارس خزر VC-707 ALPHA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P 980,000 980,000 3 روز پیش
پارس خزر 3500P 1,730,000 1,730,000 1 روز پیش
پارس خزر MK17T02A N/A N/A N/A
پارس خزر TK-2400P 1,330,000 1,330,000 3 روز پیش
پارس خزر TM-3000SP 1,540,000 1,540,000 3 روز پیش
پارس خزر TM-3500SP N/A N/A N/A
پارس خزر چای نوش 1,900,000 1,900,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P 2,140,000 2,140,000 3 روز پیش
پارس خزر MG 1500P N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1400R 3,170,000 3,170,000 3 روز پیش
پارس خزر MG-1500SP 3,220,000 3,220,000 3 روز پیش
پارس خزر MG-1600P 3,330,000 3,330,000 3 روز پیش
پارس خزر MT-1200G 2,670,000 2,670,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 850,000 850,000 3 روز پیش
پارس خزر GR-1.2.3P 1,120,000 1,120,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 101 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر VG-7000P 1,560,000 1,560,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,440,000 2,440,000 3 روز پیش
پارس خزر FR-2014 2,440,000 2,440,000 3 روز پیش
پارس خزر Mini ZG10A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ّبخار تيركس N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.1500P N/A N/A N/A
پارس خزر OT.650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P 630,000 630,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,160,000 1,160,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-310P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-330P N/A N/A N/A
پارس خزر CFP-110 2,880,000 2,880,000 3 روز پیش
پارس خزر FP-2000P 650,000 650,000 3 روز پیش
پارس خزر FP400L 1,210,000 1,210,000 3 روز پیش
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5501 AP 690,000 690,000 3 روز پیش
پارس خزر HP-5503 AP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SH201 سایا N/A N/A N/A
پارس خزر کاسه دار GMT-05B2 سایا N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/08/04
کاربرانی که از آیفون ۵ یا مدل های جدیدتر این تلفن هوشمند استفاده می کنند اکنون قادر به دریافت iOS 10.1 برای ابزارهای خود هستند.
1395/08/02
ظاهرا فیسبوک در حال توسعه ویژگی جدیدی با نام !Go Insta برای اپلیکیشن محبوب اینستاگرام (Instagram) است که به واسطه آن کاربران می‌توانند ویدیوهای خود را به شکلی متفاوت به اشتراک بگذارند
1395/08/02
اگرچه تاکنون چندین بار شاهد معرفی مدل های مختلفی از کفش های ساخته شده با تکنولوژی چاپ سه بعدی بوده ایم، اما حالا به نظر می رسد کمپانی ریباک به مرحله تولید محدود و عرضه عمومی آنها رسیده است.
1395/08/01
شورای رقابت سقف مجاز افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر گران شدن برخی از خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا منتشر شده بود.
1395/08/01
اینستاگرام برای افزایش تعداد کاربران Stories، این ویژگی نوپا را به تب Explore در اپلیکیشن خود اضافه کرده است.
1395/07/27
قيمت رنو كوييد در ايران حدود ٣٠ ميليون تومان خواهد بود
1395/07/27
بعد از مشکلات پیش آمده برای گلسی نوت 7، سامسونگ 7 میلیون مشتری خود را از دست خواهد داد.
1395/07/25
به‌جای استفاده از سطوح امواج مغناطیسی در حافظه/Memory کامپیوترها می‌توان از T-rays یا همان امواج تراهرتز استفاده کرد که درنتیجه می‌توان حافظه رایانه‌ها را 1000 برابر سرعت فعلی کرد.
1395/07/25
به تازگی شرکت تسلا موتورز (Tesla Motors) با انتشار گزارش مالی مربوط به سه ماهه سوم سال 2016 از فروش 9،156 دستگاه خودروی تسلا مدل اس (Model S) و افزایش عرضه این خودرو تا 59 درصد خبر داد.
1395/07/25
بسیاری از مردم اروپا امسال با استفاده از محصولات گرمایشی ایرانی روزهای سرد زمستانی خود را سپری خواهند کرد.
‌گزیده اخبار روز
1395/08/04
دارندگان آیفون 7 پلاس با ورود آی او اس 10.1 خیلی خوش به حالشان شده است.
1395/08/04
گوگل اعلام کرد از این پس با همکاری ویزا و مسترکارد خدمات پرداخت موبایلی خود موسوم به اندروید پی را ارائه می‌کند.
1395/08/04
کاربرانی که از آیفون ۵ یا مدل های جدیدتر این تلفن هوشمند استفاده می کنند اکنون قادر به دریافت iOS 10.1 برای ابزارهای خود هستند.
1395/08/03
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا باید به صورت ریشه ای انجام شود و برخورد صرف با اصناف مشکلی را حل نمی کند.
1395/08/03
وحیده ربانی از محققان ایرانی که این روزها در فرانسه مشغول به کار است، از یافتن نسل جدید داروی ضدپلاکت خبر داد که مشکلات داروی آسپرین در آن برطرف شده است.
1395/08/03
دیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: نوزاد سه ماهه که چند روز پیش بر اثر تحویل اشتباه داروی تجویز شده پزشک، دچار تشنج شده بود با تلاش پزشکان بیمارستان طالقانی گرگان از مرگ رهایی یافت.
1395/08/03
کمپانی اپل برای توسعه جدیدترین نسل آیفون، از دو چیپ شبکه (مودم) متفاوت استفاده کرده است: مدل GSM/WCDMA/LTE ساخته ی اینتل و مدل GSM/CDMA/WCDMA/TDSCDMA/LTE ساخته ی کوالکام.
1395/08/03
فیسبوک قصد دارد حساسیت نسبت به موارد منتشر شده در شبکه اجتماعی را اندکی کاهش داده و در صورتی که پست های مربوطه دارای ارزش خبری و اهمیت زیادی باشند یا به منافع عمومی مرتبط گردند ...
1395/08/02
ظاهرا فیسبوک در حال توسعه ویژگی جدیدی با نام !Go Insta برای اپلیکیشن محبوب اینستاگرام (Instagram) است که به واسطه آن کاربران می‌توانند ویدیوهای خود را به شکلی متفاوت به اشتراک بگذارند
1395/08/02
اگرچه تاکنون چندین بار شاهد معرفی مدل های مختلفی از کفش های ساخته شده با تکنولوژی چاپ سه بعدی بوده ایم، اما حالا به نظر می رسد کمپانی ریباک به مرحله تولید محدود و عرضه عمومی آنها رسیده است.