خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1000P N/A N/A N/A
پارس خزر Citrus Press 620,000 620,000 2 ساعت پیش
پارس خزر CJ-1000P 640,000 640,000 2 ساعت پیش
پارس خزر PULP 1,000,000 1,000,000 2 ساعت پیش
پارس خزر ليموناد 750,000 750,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 3کاره 610SP N/A N/A N/A
پارس خزر 620P N/A N/A N/A
پارس خزر 700P 1,130,000 1,330,000 2 ساعت پیش
پارس خزر JBG-610P 2,150,000 2,150,000 2 ساعت پیش
پارس خزر JBG-640P N/A N/A N/A
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر 2,320,000 2,320,000 2 ساعت پیش
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,660,000 1,820,000 2 ساعت پیش
پارس خزر دوکاره 630P N/A N/A N/A
پارس خزر دوکاره JBG-645P 2,170,000 2,170,000 1 ماه و 12 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتاملون 2,740,000 2,740,000 2 ساعت پیش
پارس خزر سه كاره ويتافروت 3,190,000 3,190,000 2 ساعت پیش
پارس خزر مخلوط کن 600P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DB501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-DS501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-PC411 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S 501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S411 N/A N/A N/A
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف الماسه SI-DS 301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P 770,000 770,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT-VESTA 2,910,000 3,080,000 2 ساعت پیش
پارس خزر TO-1500P 1,700,000 1,750,000 2 ساعت پیش
پارس خزر TO-650P 1,110,000 1,110,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ 2000V1 N/A N/A N/A
پارس خزر BBQ2000V 2,380,000 2,380,000 1 ماه و 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P 1,870,000 1,870,000 1 ماه و 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ N/A N/A N/A
پارس خزر Model 8500 N/A N/A N/A
پارس خزر VSC-01 3,590,000 3,590,000 1 ماه و 12 روز پیش
پارس خزر چندمنظوره مدل تيرانا N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2000P رومیزی فن دار 980,000 990,000 3 روز پیش
پارس خزر TL2000 1,570,000 1,650,000 3 روز پیش
پارس خزر TM2000 1,470,000 1,550,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS 1,480,000 1,480,000 2 ساعت پیش
پارس خزر 101Tyan 1,610,000 1,610,000 2 ساعت پیش
پارس خزر 181TS 1,730,000 1,730,000 2 ساعت پیش
پارس خزر 271TS 2,010,000 2,010,000 2 ساعت پیش
پارس خزر 271Tyan 2,110,000 2,110,000 2 ساعت پیش
پارس خزر 361TS 2,610,000 2,610,000 2 ساعت پیش
پارس خزر 61Tyan 1,580,000 1,580,000 2 ساعت پیش
پارس خزر DMC-181P 2,960,000 3,320,000 2 ساعت پیش
پارس خزر RC101E-110V N/A N/A N/A
پارس خزر RC101G N/A N/A N/A
پارس خزر RC181G 2,900,000 2,900,000 4 ساعت پیش
پارس خزر RC-181SN 1,780,000 1,780,000 2 ساعت پیش
پارس خزر RC-181Tyan-N 2,010,000 2,010,000 2 ساعت پیش
پارس خزر RC271G-230V N/A N/A N/A
پارس خزر RC-61TS 1,580,000 1,580,000 2 ساعت پیش
پارس خزر RCSC101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW101 1,540,000 1,540,000 2 ساعت پیش
پارس خزر RCW181 1,800,000 1,800,000 2 ساعت پیش
پارس خزر RCW271 2,110,000 2,110,000 2 ساعت پیش
پارس خزر آرام پز 101 1,370,000 1,370,000 2 ساعت پیش
پارس خزر آرام پز 181 1,630,000 1,630,000 2 ساعت پیش
پارس خزر آرام پز 271 1,930,000 1,930,000 2 ساعت پیش
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان N/A N/A N/A
پارس خزر الکترونیکی تفتان 181 2,350,000 2,350,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پلازا N/A N/A N/A
پارس خزر چند کاره RCSC271 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 101 1,340,000 1,340,000 2 ساعت پیش
پارس خزر كندوج 181 1,600,000 1,600,000 2 ساعت پیش
پارس خزر کندوج 271 1,810,000 1,810,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010R 2,190,000 2,290,000 2 ساعت پیش
پارس خزر بدون پره PX-BF-003 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند 4010S 1,865,000 1,865,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 3,130,000 3,130,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 1,860,000 2,200,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 1,830,000 1,830,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 1,795,000 1,795,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 2,250,000 2,250,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 2,400,000 2,400,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 1,710,000 1,710,000 2 ساعت پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 2,250,000 2,250,000 2 ساعت پیش
پارس خزر ديواري مدل 7020R 1,800,000 1,800,000 2 ساعت پیش
پارس خزر دیواری مدل 7010 N/A N/A N/A
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,350,000 1,420,000 2 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,250,000 1,300,000 2 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 1,300,000 1,300,000 2 ساعت پیش
پارس خزر سه كاره 9010R 2,850,000 2,990,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر RY-9990 480,000 480,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر KOMPRESSOR 2500W 5,880,000 6,050,000 2 ساعت پیش
پارس خزر Model 625 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 707 3,050,000 3,050,000 2 ساعت پیش
پارس خزر Model 724 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 808 3,390,000 3,490,000 2 ساعت پیش
پارس خزر VC-2000W 3,700,000 3,750,000 2 ساعت پیش
پارس خزر VC2200 4,170,000 4,170,000 2 ساعت پیش
پارس خزر VC-707 ALPHA 3,490,000 3,490,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P 980,000 980,000 2 ساعت پیش
پارس خزر 3500P 1,730,000 1,730,000 3 روز پیش
پارس خزر MK17T02A N/A N/A N/A
پارس خزر TK-2400P 1,330,000 1,330,000 2 ساعت پیش
پارس خزر TM-3000SP 1,540,000 1,540,000 2 ساعت پیش
پارس خزر TM-3500SP N/A N/A N/A
پارس خزر چای نوش 1,900,000 1,900,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P 2,140,000 2,140,000 2 ساعت پیش
پارس خزر MG 1500P N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1400R 3,170,000 3,380,000 2 ساعت پیش
پارس خزر MG-1500SP 3,220,000 3,220,000 2 ساعت پیش
پارس خزر MG-1600P 3,330,000 3,550,000 2 ساعت پیش
پارس خزر MT-1200G 2,670,000 2,670,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 850,000 1,190,000 2 ساعت پیش
پارس خزر GR-1.2.3P 1,120,000 1,120,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 101 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر VG-7000P 1,560,000 1,560,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,440,000 2,650,000 2 ساعت پیش
پارس خزر FR-2014 2,440,000 2,660,000 2 ساعت پیش
پارس خزر Mini ZG10A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ّبخار تيركس N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.1500P N/A N/A N/A
پارس خزر OT.650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P 630,000 630,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,160,000 1,280,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-310P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-330P N/A N/A N/A
پارس خزر CFP-110 2,880,000 2,880,000 2 ساعت پیش
پارس خزر FP-2000P 650,000 650,000 2 ساعت پیش
پارس خزر FP400L 1,210,000 1,210,000 2 ساعت پیش
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5501 AP 690,000 690,000 2 ساعت پیش
پارس خزر HP-5503 AP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SH201 سایا N/A N/A N/A
پارس خزر کاسه دار GMT-05B2 سایا N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/03/09
بنتلی شاسی بلندی طراحی کرده که علاوه بر اینکه در مکان های سخت می توانند با آن رانندگی کنند، این خودرو می تواند با سرعت بالا مسیر ها را طی کند.
1395/03/09
استارتاپ Acadine با اخراج برنامه نویسان به شرکای تجاری خود نسبت به آینده مبهم خود هشدار داد.
1395/03/09
گوگل برای انتخاب یک عنوان مناسب برای جدیدترین نسخه‌ی سیستم عامل موبایل خود یعنی نام اندروید N ، دست کاربران از سراسر جهان را باز گذاشته است تا آنها با شرکت در یک نظرسنجی آنلاین، یک خوراکی خوشمزه را به‌عنوان نام معرفی‌کننده‌ی ورژن جدید این سیستم عامل انتخاب کنند.
1395/03/09
با نسپرسو پرودیجیو یک تلفن هوشمند قهوه ساز خواهید داشت که گوش به فرمان شماست و تمام ملزومات موردنیاز برای درست کردن قهوه را برایتان محیا می کند.
1395/03/08
با فرا رسیدن فصل تابستان زمان استفاده از کولر خودرو هایمان آغاز می شود .استفاده از این امکان خودرو مانند سایر بخش ها نیازمند رعایت نکاتی است که در این مطلب به طور اجمالی به آن ها خواهیم پرداخت.
1395/03/08
هک سایت مرکز آمار ایران توسط یک گروه هکری سعودی که احتمالا وابسطه به دولت عربستان هستند ، از سوی هکر های ایرانی به نوعی اعلان جنگ سایبری عربستان با کشورمان قلمداد شده...
1395/03/05
چینی‌ها که مرکز سرقت و کپی‌برداری صنعتی بوده‌اند، این بار از کره‌ای ها شاکی شده و ظاهراً هوآوی از سامسونگ شکایت کرده است.
1395/03/05
مدت‌ها است شایعات مربوط به دوربین بالا رده‌ی کانن که احتمالا با نام Canon 5D Mark IV عرضه خواهد شد، به گوش می‌رسد. امروز نیز اطلاعاتی به دست آمده که نشان می‌دهد این دوربین از فیلم‌برداری 4K پشتیبانی می‌کند و امکانات متنوعی را برای فیلم‌برداری در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
1395/03/05
به گفته‌ی دبیر شورای عالی فضای مجازی، تصویب طرح ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها در دستور کار جلسه هفته‌ی آینده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. در این طرح قوانینی برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مطرح شده است.
1395/03/04
تعرفه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ایرانسل و رایتل یکی از مهم‌ترین عوامل در ترابردپذیری شماره تلفن همراه خواهد بود. تعرفه‌های خدمات بعد از کیفیت مهمترین عامل انتخاب مشترکان دائمی برای تغییر اپراتور موبایل است.
‌گزیده اخبار روز
1395/03/11
شرکت سامسونگ امروز خبر می دهد که ساخت نوعی حافظه SSD را آغاز کرده که تنها یک گرم وزن داشته و قادر است تا ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیره سازی را در اختیار کامپیوترهای شخصی قرار دهد.
1395/03/11
صحبت از پورت لایتنینگ هوشمند اپل روی آیفون نسل بعدی است که هم می‌تواند شارژ کند و هم فایل صوتی را از خود عبور داده و پخش کند.
1395/03/09
اینکه ببینیم انسانی در حیات نباتی به سر می برد حقیقتا می تواند دل مان را به درد بیاورد اما متاسفانه در این شرایط کاری از دست پزشک یا اطرافیان بیمار بر نمی آید.
1395/03/09
تیم سوپرسل به درخواست کاربران ایرانی پشتیبانی کامل از زبان فارسی را هم با همکاری کافه بازار به این بازی پرطرفدار اضافه کرده است.
1395/03/09
بنتلی شاسی بلندی طراحی کرده که علاوه بر اینکه در مکان های سخت می توانند با آن رانندگی کنند، این خودرو می تواند با سرعت بالا مسیر ها را طی کند.
1395/03/09
استارتاپ Acadine با اخراج برنامه نویسان به شرکای تجاری خود نسبت به آینده مبهم خود هشدار داد.
1395/03/09
گوگل برای انتخاب یک عنوان مناسب برای جدیدترین نسخه‌ی سیستم عامل موبایل خود یعنی نام اندروید N ، دست کاربران از سراسر جهان را باز گذاشته است تا آنها با شرکت در یک نظرسنجی آنلاین، یک خوراکی خوشمزه را به‌عنوان نام معرفی‌کننده‌ی ورژن جدید این سیستم عامل انتخاب کنند.
1395/03/09
زمانی در بین عموم هوش ریاضی یا همان IQ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اما با گذشت زمان نتایج یافته‌ها نشان داد که آن چه می‌تواند در رضایت‌بخش بودن زندگی تاثیرگذار باشد، هوش هیجانی است. چرا که افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند نسبت به درون و بیرون خود ارتباط بهتری می‌توانند برقرار کنند.
1395/03/09
با نسپرسو پرودیجیو یک تلفن هوشمند قهوه ساز خواهید داشت که گوش به فرمان شماست و تمام ملزومات موردنیاز برای درست کردن قهوه را برایتان محیا می کند.
1395/03/08
خیلی‌ها زمان داروهایشان یادشان می‌رود اما به گزارش ایسنا دانشمندان سنگاپوری روش جدیدی را ابداع کرده‌اند که از یک چاپگر سه‌بعدی برای ترکیب دوزهای مختلف داروهای گوناگون در یک قرص با پخش زمان‌بندی شده استفاده می‌کند.