خدمات سایت
به میهن مارکت رای دهید...

لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1000P N/A N/A N/A
پارس خزر Citrus Press N/A N/A N/A
پارس خزر CJ-1000P N/A N/A N/A
پارس خزر PULP N/A N/A N/A
پارس خزر ليموناد 740,000 740,000 3 ماه و 11 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 3کاره 610SP N/A N/A N/A
پارس خزر 620P N/A N/A N/A
پارس خزر 700P 1,220,000 1,220,000 12 روز پیش
پارس خزر JBG-610P N/A N/A N/A
پارس خزر JBG-640P N/A N/A N/A
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر N/A N/A N/A
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,820,000 1,820,000 12 روز پیش
پارس خزر دوکاره 630P N/A N/A N/A
پارس خزر دوکاره JBG-645P 2,150,000 2,150,000 12 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتاملون N/A N/A N/A
پارس خزر سه كاره ويتافروت N/A N/A N/A
پارس خزر مخلوط کن 600P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DB501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-DS501 1,200,000 1,200,000 12 روز پیش
پارس خزر SI-PC411 1,100,000 1,100,000 12 روز پیش
پارس خزر SI-S 501 1,100,000 1,100,000 12 روز پیش
پارس خزر SI-S411 1,000,000 1,000,000 12 روز پیش
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف الماسه SI-DS 301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT-VESTA 3,000,000 3,100,000 2 روز پیش
پارس خزر TO-1500P 1,750,000 1,750,000 2 روز پیش
پارس خزر TO-650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ 2000V1 N/A N/A N/A
پارس خزر BBQ2000V 2,380,000 2,380,000 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P 1,600,000 1,600,000 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ N/A N/A N/A
پارس خزر Model 8500 2,200,000 2,200,000 12 روز پیش
پارس خزر VSC-01 3,590,000 3,590,000 12 روز پیش
پارس خزر چندمنظوره مدل تيرانا N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2000P رومیزی فن دار 980,000 990,000 2 روز پیش
پارس خزر TL2000 1,570,000 1,600,000 2 روز پیش
پارس خزر TM2000 1,470,000 1,480,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS N/A N/A N/A
پارس خزر 101Tyan N/A N/A N/A
پارس خزر 181TS N/A N/A N/A
پارس خزر 271TS N/A N/A N/A
پارس خزر 271Tyan N/A N/A N/A
پارس خزر 361TS N/A N/A N/A
پارس خزر 61Tyan N/A N/A N/A
پارس خزر DMC-181P 3,100,000 3,100,000 12 روز پیش
پارس خزر RC101E-110V N/A N/A N/A
پارس خزر RC101G N/A N/A N/A
پارس خزر RC181G N/A N/A N/A
پارس خزر RC-181SN N/A N/A N/A
پارس خزر RC-181Tyan-N 1,980,000 1,980,000 12 روز پیش
پارس خزر RC271G-230V N/A N/A N/A
پارس خزر RC-61TS N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW271 N/A N/A N/A
پارس خزر آرام پز 101 N/A N/A N/A
پارس خزر آرام پز 181 N/A N/A N/A
پارس خزر آرام پز 271 N/A N/A N/A
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان N/A N/A N/A
پارس خزر الکترونیکی تفتان 181 N/A N/A N/A
پارس خزر پلازا N/A N/A N/A
پارس خزر چند کاره RCSC271 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 101 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 181 N/A N/A N/A
پارس خزر کندوج 271 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010R 2,100,000 2,100,000 12 روز پیش
پارس خزر بدون پره PX-BF-003 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند 4010S N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 1,820,000 1,820,000 12 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R N/A N/A N/A
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES N/A N/A N/A
پارس خزر ديواري مدل 7020R N/A N/A N/A
پارس خزر دیواری مدل 7010 N/A N/A N/A
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,420,000 1,420,000 12 روز پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,220,000 1,220,000 12 روز پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 N/A N/A N/A
پارس خزر سه كاره 9010R 2,800,000 2,800,000 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر RY-9990 500,000 500,000 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر KOMPRESSOR 2500W 6,050,000 6,150,000 2 روز پیش
پارس خزر Model 625 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 707 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 724 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 808 3,400,000 3,450,000 2 روز پیش
پارس خزر VC-2000W 3,750,000 3,750,000 12 روز پیش
پارس خزر VC2200 N/A N/A N/A
پارس خزر VC-707 ALPHA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P N/A N/A N/A
پارس خزر 3500P 1,230,000 1,730,000 2 روز پیش
پارس خزر MK17T02A 1,350,000 1,350,000 12 روز پیش
پارس خزر TK-2400P N/A N/A N/A
پارس خزر TM-3000SP N/A N/A N/A
پارس خزر TM-3500SP N/A N/A N/A
پارس خزر چای نوش N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P N/A N/A N/A
پارس خزر MG 1500P N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1400R 3,290,000 3,290,000 12 روز پیش
پارس خزر MG-1500SP N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1600P 3,460,000 3,460,000 12 روز پیش
پارس خزر MT-1200G 2,790,000 2,790,000 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 850,000 850,000 12 روز پیش
پارس خزر GR-1.2.3P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 101 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر VG-7000P 1,600,000 1,600,000 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,520,000 2,520,000 12 روز پیش
پارس خزر FR-2014 2,550,000 2,550,000 12 روز پیش
پارس خزر Mini ZG10A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ّبخار تيركس N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.1500P N/A N/A N/A
پارس خزر OT.650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,280,000 1,280,000 12 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-310P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-330P N/A N/A N/A
پارس خزر CFP-110 N/A N/A N/A
پارس خزر FP-2000P N/A N/A N/A
پارس خزر FP400L N/A N/A N/A
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5501 AP N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5503 AP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SH201 سایا N/A N/A N/A
پارس خزر کاسه دار GMT-05B2 سایا N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1394/11/23
از ساعاتی پیش هشتمین جشنواره وب ایران رسما شروع شد.
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/20
مدت هاست که کاربران اندروید منتظر نسخه جدید اپلیکیشن 1Password هستند و امروز این امر محقق گشت.
1394/11/20
پلتفرمی با هدف ادغام سرویس های ابری و Twitch
1394/11/20
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد :: هیچ اتفاق خاصی در مورد طرح وام ده میلیونی خرید لوازم خانگی صورت نگرفت و به نظر می آید که در کل این طرح منتفی شده است.
1394/11/20
با توجه به خبررسانی سایت Reputation Institute در سال گذشته (2015) شرکت BMW مشهورترین شرکت جهان معرفی شده است. این نتایج با استناد به پرسشنامه های 61000 مصرف کننده در 15کشور بزرگ اقتصادی جهان بدست آمده است.
‌گزیده اخبار روز
1394/11/23
از ساعاتی پیش هشتمین جشنواره وب ایران رسما شروع شد.
1394/11/23
گلشیفته فراهانی این بار همبازی آنتنیو باندراس در یک فیلم جدید شد
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از مسجد نصیرالملک شیراز که به خاطر استفاده از شیشه‌های رنگی به نام مسجد صورتی هم مشهور است تعلق پیدا کرده است.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
خبرگزاری میزان شایعه ای را تائید کرده که در فضای مجازی به شدت درحال انتشار است؛دوپینگ سه بازیکن سرشناس لیگ برتری!
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/21
بر اساس تحقیقات جدیدی که تحت رهبری پروفسور دانشگاه American University صورت گرفته، محققین به این نتیجه رسیده اند که ۹۲ درصد از دانشجویان، مطالعه کتاب های فیزیکی را به e-book ترجیح می دهند.